Home / Huấn luyện sơ cấp cứu

Huấn luyện sơ cấp cứu

Phụ cấp tham gia huấn luyện PCCC 2021

Ngày 30/6/2021, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy, thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ …

Read More »

Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tại Công ty BAIKSAN Bình Dương

Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tại Công ty Baiksan Bình Dương

Với kinh nghiệm và năng lực về các khóa đào tạo an toàn hóa chất theo nghị định 44/2016 và huấn luyện an toàn hóa chất theo Nghị định 113/2017, Trung tâm đào tạo và chứng nhận Crs Vina đã được sự tin tưởng của rất nhiều các đơn vị …

Read More »
Chat Zalo

0984886985