Home / Huấn luyện sơ cấp cứu

Huấn luyện sơ cấp cứu

Quản lý chất lượng toàn diện

Quản lý chất lượng toàn diện (TQM – Total Qualityl Managenment) là phương pháp quản lý của một tổ chức, doanh nghiệp, định hướng vào chất lượng, dựa trên dự tham gia của mọi thành viên nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua sự hài lòng của …

Read More »

LỚP ĐÀO TẠO AN TOÀN NHÓM 5

Lớp đào tạo an toàn nhóm 5

Trung tâm đào tạo và Chứng nhận Etech xin thông báo mở lớp đào tạo an toàn nhóm 5, cấp chứng chỉ an toàn nhóm 5 trên toàn quốc. Căn cứ theo Nghị định 39/2016 thì doanh nghiệp phải bố trí, sắp xếp người làm công tác y tế tại …

Read More »