Home / Huấn luyện sơ cấp cứu (page 3)

Huấn luyện sơ cấp cứu

Giấy phép xả thải vào nguồn nước

Giấy phép xả thải vào nguồn nước ☸️ Giấy phép xả thải vào nguồn nước là gì? Giấy phép xả thải vào nguồn nước là quá trình phân tích, đánh giá, ảnh hưởng nước thải đến môi trường nước (chính là nguồn tiếp nhận). Từ đó, có thể đề ra …

Read More »

An toàn vệ sinh viên

An toàn vệ sinh lao động là những giải pháp nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động và những người xung quanh. Đây là một vấn đề quan trọng trong môi trường lao động. Vấn đề này đã được Luật hóa trong một văn bản cụ …

Read More »

Quy trình kiểm tra chất lượng và chứng nhận hợp quy sản phẩm theo TT 22/2018/BLĐTBXH

 Quy trình kiểm tra chất lượng và chứng nhận hợp quy sản phẩm theo TT 22/2018/BLĐTBXH   Căn cứ kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu và chứng nhận hợp quy 📍  Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều lệ của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 …

Read More »