Home / Tài liệu

Tài liệu

Tổ chức chứng nhận ISO tại Việt Nam

Tổ chức chứng nhận ISO tại Việt Nam Việc xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn quản lý quốc tế đối với các tổ chức, doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực kinh doanh, sản xuất, dịch vụ,….gần như là điều kiện cần cho mỗi doanh nghiệp hiện …

Read More »

Chứng nhận HACCP là gì?

Chứng nhận HACCP là gì? Chứng nhận HACCP là một hệ thống công nhận rằng một doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm đã phát triển, lập tài liệu và thực hiện các hệ thống và thủ tục phù hợp với tiêu chuẩn HACCP.   HACCP là viết tắt của Hazard …

Read More »

Phân biệt báo cáo quan trắc môi trường và báo cáo quan trắc môi trường lao động

Phân biệt báo cáo quan trắc môi trường và báo cáo quan trắc môi trường lao động Hiện nay việc bảo vệ môi trường là cần thiết và bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp, cơ sở, nhà máy, thậm chí là tại mỗi gia đình. Tại các …

Read More »

Các phương pháp xử lý nước thải

Các phương pháp xử lý nước thải Nước thải nói chung có chứa nhiều chất ô nhiễm khác nhau, đòi hỏi phải xử lý bằng những phương pháp thích hợp. Các phương pháp xử lý chất thải thường dùng gồm 3 hình thức: ▶️ Phương pháp vật lý ▶️ Phương …

Read More »