Chuyên Mục

Xử phạt về lập biện pháp ứng phó sự cố hóa chất

Xử phạt về lập biện pháp ứng phó sự cố hóa chất

Với quy định về lập kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất và lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất được ban hành áp dụng theo văn bản mới nhất là Nghị định 113/2017/NĐ-CP, theo đó trong nghị định có nêu về đối …

Read More »

Quản lý chất lượng toàn diện

Quản lý chất lượng toàn diện (TQM – Total Qualityl Managenment) là phương pháp quản lý của một tổ chức, doanh nghiệp, định hướng vào chất lượng, dựa trên dự tham gia của mọi thành viên nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua sự hài lòng của …

Read More »

Huấn luyện an toàn hóa chất nđ 113/2017 tại Bình Dương

Huấn luyện an toàn hóa chất nđ 113 tại Bình Dương

Huấn luyện an toàn hóa chất nđ 113/2017 tại Bình Dương Trung tâm tư vấn môi trường và đào tạo Etech, đơn vị đào tạo chuyên môn hàng đầu về dịch vụ hướng dẫn các văn bản liên quan tới hóa chất. Là tổ chức chuyên về tư vấn các …

Read More »