Recent Posts

Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng Để được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng thì các học viên phải trải qua kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng. Các học viên thông qua kỳ thi sát hạch mới được cấp chứng chỉ …

Read More »

Đăng ký thi chứng chỉ hành nghề giám sát

  Giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng là một công việc do cá nhân có năng lực đảm nhiệm thực hiện công việc kiểm tra khối lượng, tiến độ xây dựng, vệ sinh trong lao động. Đảm bảo được an toàn lao động của các công …

Read More »

Quy định cấp chứng chỉ hành nghề giám sát

Quy định cấp chứng chỉ hành nghề giám sát Căn cứ Nghị định 100/2018/NĐ-CP Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015. Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014.     Đối tượng phải có chứng chỉ hành nghề giám sát …

Read More »