Chuyên Mục

Học chứng chỉ an toàn lao động tại TP HCM

Học chứng chỉ an toàn lao động tại TP HCM được trung tâm đào tạo và chứng nhận Etech tổ chức thường xuyên theo chương trình khung và cho các đối tượng được quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP. Quý học viên, doanh nghiệp có nhu …

Read More »

FSSC 22000 là gì?

FSSC 22000 là một cơ chế chứng nhận của Hiệp hội Chứng nhận An toàn Thực phẩm đối với các đơn vị sản xuất và chế biến thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm.     FSSC 22000 cung cấp các giải pháp nhằm đảm bảo an …

Read More »

Vệ sinh an toàn lao động là gì?

Vệ sinh an toàn lao động là một trong những yếu tố trong chế độ bảo hộ lao động, liên quan đến an toàn, sức khỏe và phúc lợi cho người lao động. Là việc phòng chống các yếu tố nguy hại, nguy hiểm nhằm đảm bảo hông xảy ra …

Read More »