Chuyên Mục

Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Việc xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất là tuân thủ quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất và là hoạt động thiết yếu của hệ thống quản lý An toàn – Chất lượng – Môi trường – Phòng chống cháy nổ …

Read More »

Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro

Hiện nay, đi đôi với việc phát triển kinh tế thì vấn đề sức khỏe và an toàn lao động rất được các doanh nghiệp chú trọng, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người lao động. Bất kỳ một công việc, hoạt động, sản xuất …

Read More »

Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Sau khi đã xây dựng, lắp đặt xong các công trình bảo vệ môi trường như đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Các cơ sở, doanh nghiệp phải tiến hành nghiệm thu với Sở Tài nguyên – Môi trường và …

Read More »
Chat Zalo

0984886985