Chuyên Mục

Mẫu khám sức khỏe định kỳ theo Thông tư 14/2013

  Quy định khám sức khỏe là yêu cầu bắt buộc khi người đủ 18 tuổi trở lên để xác nhận đủ điều kiện để học tập, làm việc, thi bằng lái xe,…. Hồ sơ khám sức khỏe là biểu mẫu ghi lại các thông tin khám sức khỏe. Đây …

Read More »

Huấn luyện an toàn hóa chất theo Nd 44 năm 2020

Ngày nay, hóa chất được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động kinh doanh, sản xuất. Mặc dù mang lại nhiều lợi ích cho sản xuất, kinh doanh, tuy nhiên rủi ro và mức độ nguy hiểm đến từ hóa chất là không hề nhỏ nếu bạn không nắm …

Read More »