Chuyên Mục

Giấy phép làm việc trong không gian hạn chế

Giấy phép làm việc trong không gian hạn chế

Trước khi vào làm việc trong không gian hạn chế, người lao động (công nhân) cần phải được cấp giấy phép làm việc trong không gian hạn chế. Giấy phép do người cấp phép có thẩm quyền cấp. Đây là một trong những quy định khi vào làm việc và …

Read More »

Quy định về đào tạo an toàn vệ sinh lao động

Quy định về đào tạo an toàn vệ sinh lao động

Bạn đã biết Quy định về đào tạo an toàn vệ sinh lao động như thế nào? Tổ chức khóa học huấn luyện an toan vệ sinh lao động được thực hiện mấy năm một lần? Chứng chỉ an toàn sẽ được cấp khi tham gia khóa học nào? Đánh …

Read More »

Quy định an toàn khi làm việc trong không gian kín

Quy định an toàn khi làm việc trong không gian kín được quy định rõ tại QCVN 34:2018/BLĐTBXH – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế. Làm việc trong không gian kín, thiếu dưỡng khí, thiếu ánh sáng …

Read More »
Chat Zalo

0984886985