Recent Posts

Các yếu tố nguy hiểm trên công trường xây dựng

Các yếu tố nguy hiểm trên công trường xây dựng

Các yếu tố nguy hiểm trên công trường xây dựng Công trường xây dựng luôn là nơi bận rộn, nhiều người và cá thiết bị, máy móc cho nên cũng tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm. Mọi công trường xây dựng đều phải tuân theo các quy định của Cục …

Read More »

Đào tạo an toàn lao động nhóm 5

Đào tạo an toàn lao động nhóm 5 Hiện nay, trong quá trình làm việc tại các cơ sở lao động, cơ sở sản xuất kinh doanh đều tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nguy hại. Những điều đó gây ảnh hưởng xấu đến người lao động và có nguy cơ …

Read More »