Chuyên Mục

Huấn luyện an toàn hóa chất theo Nd 44 năm 2020

Ngày nay, hóa chất được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động kinh doanh, sản xuất. Mặc dù mang lại nhiều lợi ích cho sản xuất, kinh doanh, tuy nhiên rủi ro và mức độ nguy hiểm đến từ hóa chất là không hề nhỏ nếu bạn không nắm …

Read More »

Hệ thống quan trắc môi trường bao gồm những gì?

Hệ thống quan trắc môi trường bao gồm những gì? Môi trường sống của chúng ta ngày càng bị đe dọa bởi vấn nạn ô nhiễm môi trường. Ô nhiệm nguồn nước, ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường biển. Tất cả đều có ảnh hưởng nghiêm trọng đến …

Read More »