Chuyên Mục

Quan trắc khí thải

Quan trắc khí thải Trong sản xuất công nghiệp, ngoài nước thải thì quá trình sản xuất còn phát sinh khí thải và bụi. Khí thải công nghiệp là hỗn hợp các thành phần vật chất phát thải ra môi trường không khí từ ống khói, ống thải của các …

Read More »

Quan trắc điện từ trường tại nơi làm việc

Quan trắc điện từ trường tại nơi làm việc Như chúng ta đã biết, quanh vật có dòng điện chạy qua luôn tồn tại đồng thời một điện trường và một từ trường. Đối với dòng điện một chiều, các trường này không phụ thuộc vào nhau. Còn đối với …

Read More »

Quan trắc môi trường nước

  Hiện nay, môi trường nước ở nhiều đô thị, khu công nghiệp và làng nghề ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi nước thải, khí thải, chất thải rắn. Ở các thành phố lớn, hàng trăm cơ sở sản xuất công nghiệp đang gây ô nhiễm môi trường …

Read More »