Chuyên Mục

5 bước đánh giá rủi ro tại nơi làm việc

Để kiểm soát được các mối nguy hại, nguy hiểm ảnh hưởng đến người lao động và đảm bao an toàn trong nhà xưởng. Các chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động cần thực hiện đánh giá rủi ro tại nơi làm việc. Có nhiều khía cạnh cần được …

Read More »

Đào tạo an toàn phòng cháy chữa cháy

Công tác phòng cháy chữa cháy đã trở thành nhiệm vụ hết sức quan trọng và không của riêng ai. Tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, công tác phòng cháy chữa cháy cũng đã được đặt lên hàng đầu. Ngoài việc đầu tư các phương tiện, trang phọng …

Read More »

Đánh giá rủi ro về an toàn lao động

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp thì phải áp dụng bắt buộc việc đánh giá rủi ro về an toàn lao động. Và đưa vào trong nội quy, …

Read More »
Chat Zalo

0984886985