Chuyên Mục

Quan trắc môi trường nước

  Hiện nay, môi trường nước ở nhiều đô thị, khu công nghiệp và làng nghề ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi nước thải, khí thải, chất thải rắn. Ở các thành phố lớn, hàng trăm cơ sở sản xuất công nghiệp đang gây ô nhiễm môi trường …

Read More »

Tài liệu đào tạo an toàn nhóm 4 gồm những gì?

Khóa huấn luyện an toàn tại Miwon Việt Nam

Nghị định 44 về Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động được ban hành ngày 15/5/2016 quy định các đối tượng huấn luyện an toàn lao động được chia thành 6 nhóm chính. Trong đó, một số doanh nghiệp quan tâm đến tài liệu đào tạo an toàn nhóm …

Read More »

Sổ theo dõi huấn luyện sơ cấp cứu

Sơ Cấp Cứu là một hành động nhân đạo, là sự sẵn sàng để cứu sống con người với đầy lòng tôn trọng, không phân biệt đối xử. Trong nhiều năm qua, các tầng lớp nhân dân (sinh viên, học sinh, giáo viên  Mầm non, công nhân tại các công …

Read More »