Chuyên Mục

Đào tạo an toàn lao động nhóm 5

Đào tạo an toàn lao động nhóm 5, Hiện nay, trong quá trình làm việc tại các cơ sở lao động, cơ sở sản xuất kinh doanh đều tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nguy hại. Những điều đó gây ảnh hưởng xấu đến người lao động và có nguy cơ mất …

Read More »

Huấn luyện an toàn điện

Huấn luyện an toàn điện

Huấn luyện an toàn điện Huấn luyện an toàn điện trong các tổ chức, công ty, cơ sở thực hiện theo Thông tư 13/2016/BLĐTBXH và Thông tư 31/2014/BCT được xây dựng theo chương trình khu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Điện là thứ không …

Read More »

Đào tạo huấn luyện an toàn lao động nhóm 4

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là biện pháp rất quan trọng để giảm thiểu rủi ro đối với người lao động. Và cũng là tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình sản xuất, nâng cao chất lượng kinh doanh, …

Read More »