Chuyên Mục

Hệ thống quan trắc tự động của các nguồn thải

Hệ thống quan trắc tự động của các nguồn thải Bên cạnh việc quan trắc môi trường do con người thực hiện thì việc lắp đặt các hệ thống quan trắc tự động được nhiều cơ sở, doanh nghiệp, khu công nghiệp áp dụng. Hệ thống quan trắc tự động …

Read More »

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KÌ

Môi trường sống hiện nay ở nước ta đang bị đe dọa bởi nhiều tác động từ con người. Chủ yếu là từ hoạt động sản xuất của con người có phát sinh chất thải ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Chính vì thế để đảm bảo môi trường …

Read More »

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG LÀ GÌ?

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG LÀ GÌ? Môi trường lao động bao gồm nhiều yếu tố như vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió), ánh sáng, bức xạ nhiệt, tiếng ồn, rung chuyển, bụi, khói, hơi khí độc, hóa chất,… Chúng luôn tồn tại trong môi …

Read More »