Chuyên Mục

Tầm quan trọng của quan trắc môi trường định kỳ

Tầm quan trọng của quan trắc môi trường định kỳ Môi trường là vấn đề được cả thế giới quan tâm, trong mọi ngành nghề. Vì vậy, những biện pháp đánh giá và bảo vệ môi trường để đề ra các phương án xử lý được mọi người đặc biệt …

Read More »

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG

Quan trắc môi trường là công việc bắt buộc để lập báo cáo hiện trạng môi trường định kì nộp cho các cơ quan quản lí môi trường. Quan trắc môi trường là việc theo dõi thường xuyên chất lượng môi trường với các trọng tâm, trọng điểm hợp lí …

Read More »