Chuyên Mục

Huấn luyện an toàn điện

Huấn luyện an toàn điện

Huấn luyện an toàn điện trong các tổ chức, công ty, cơ sở thực hiện theo Thông tư 13/2016/BLĐTBXH và Thông tư 31/2014/BCT được xây dựng theo chương trình khu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Điện là thứ không thể thiếu trong cuộc sống …

Read More »

Đào tạo huấn luyện an toàn lao động nhóm 4

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là biện pháp rất quan trọng để giảm thiểu rủi ro đối với người lao động. Và cũng là tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình sản xuất, nâng cao chất lượng kinh doanh, …

Read More »

Đào tạo huấn luyện an toàn lao động nhóm 3

Đào tạo huấn luyenj an toàn lao động nhóm 3

 Tai nạn lao động gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, không chỉ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người lao động. Còn khiến cho doanh nghiệp tổn thất chi phí, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, uy tín chất lượng của doanh …

Read More »