Chuyên Mục

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG LÀ GÌ?

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG LÀ GÌ? Môi trường lao động bao gồm nhiều yếu tố như vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió), ánh sáng, bức xạ nhiệt, tiếng ồn, rung chuyển, bụi, khói, hơi khí độc, hóa chất,… Chúng luôn tồn tại trong môi …

Read More »

Tầm quan trọng của quan trắc môi trường định kỳ

Tầm quan trọng của quan trắc môi trường định kỳ Môi trường là vấn đề được cả thế giới quan tâm, trong mọi ngành nghề. Vì vậy, những biện pháp đánh giá và bảo vệ môi trường để đề ra các phương án xử lý được mọi người đặc biệt …

Read More »