Chuyên Mục

Đăng ký thi chứng chỉ hành nghề giám sát

 Giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng là một công việc do cá nhân có năng lực đảm nhiệm thực hiện công việc kiểm tra khối lượng, tiến độ xây dựng, vệ sinh trong lao động. Đảm bảo được an toàn lao động của các công trình …

Read More »

Quy định cấp chứng chỉ hành nghề giám sát

Quy định cấp chứng chỉ hành nghề giám sát Căn cứ Nghị định 100/2018/NĐ-CP Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015. Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014.     Đối tượng phải có chứng chỉ hành nghề giám sát …

Read More »

BÁO GIÁ HUẤN LUYỆN ATLĐ

Báo giá huấn luyện

BÁO GIÁ HUẤN LUYỆN ATLĐ Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động – Quy định bắt buộc với tất cả các tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng người lao động, đang là hoạt động được nhiều doanh nghiệp, cá nhân quan tâm. Ngoài thời gian, địa điểm để đơn …

Read More »
Chat Zalo

0984886985