Chuyên Mục

Dịch vụ huấn luyện Sơ cấp cứu cho doanh nghiệp

Dịch vụ huấn luyện sơ cấp cứu tại doanh nghiệp

Dịch vụ huấn luyện sơ cấp cứu cho doanh nghiệp của phòng huấn luyện an toàn CRS VINA đã được vinh dự cung cấp tới hàng trăm doanh nghiệp trên toàn quốc, với các khóa học tại doanh nghiệp và các khóa học tập trung Chúng tôi mong rằng mang …

Read More »

Đào tạo an toàn lao động nhóm 6

Hiện nay, vấn đề nâng cao nhận thức và củng cố kỹ năng để người lao động chủ động phòng ngừa các tủi ro trong quá trình sản xuất được nhiều doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Thế nên, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là công tác …

Read More »