Chuyên Mục

Tổ chức chứng nhận ISO tại Việt Nam

Việc xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn quản lý quốc tế đối với các tổ chức, doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực kinh doanh, sản xuất, dịch vụ,….gần như là điều kiện cần cho mỗi doanh nghiệp hiện nay và nó mang lại nhiều lợi ích …

Read More »

Chứng nhận HACCP là gì?

Chứng nhận HACCP là gì? Chứng nhận HACCP là một hệ thống công nhận rằng một doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm đã phát triển, lập tài liệu và thực hiện các hệ thống và thủ tục phù hợp với tiêu chuẩn HACCP.   HACCP là viết tắt của Hazard …

Read More »

Huấn luyện an toàn Công ty Xi măng Hà Tiên

Huấn luyện an toàn Công ty Xi măng Hà Tiên

Huấn luyện an toàn Công ty Xi măng Hà Tiên Ngày 18/08/2019 Trung tâm huấn luyện an toàn Etech được tổ chức Khóa huấn luyện an toàn lao động tại Công ty Xi Măng Hà Tiên. Thành phần tham dự là ban lãnh đạo, Cấp quản lý và cán bộ …

Read More »
Chat Zalo

0984886985