Chuyên Mục

Đào tạo chứng nhận ISO 9001:2015

Đào tạo chứng nhận ISO 9001:2015 ✡️ Tổng quan về ISO 9001:2015 Chứng nhận ISO 9001:2015 là phiên bản mới thay thế cho ISO 9001:2008. Đây là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế phát triển và ban hành. …

Read More »

Kiểm định an toàn xe nâng

Kiểm định an toàn xe nâng Xe nâng là thiết bị có tính cơ động khá cao, dùng để bốc xếp hàng hóa theo kiện (khối) hàng hóa được đặt trên một palet. Khi nâng hạ đi đến đưa càng vào palet, nâng lên và di chuyển đến nơi cần …

Read More »

Đào tạo thực hành 5S

Đào tạo thực hành 5S

Đào tạo thực hành 5S Mô hình thực hành 5S đã được áp dụng tại Nhật Bản như một nền tảng để áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng. Mô hình này xuất phát từ triết lý con người là trung tâm của mọi sự phát triển. …

Read More »