Chuyên Mục

5 bước đánh giá rủi ro trong an toàn lao động

5 bước đánh giá rủi ro trong an toàn lao động

5 bước đánh giá rủi ro trong an toàn lao động Mối nguy hiểm là bất cứ điều gì có khả năng gây hại như hóa chất, điện, máy móc không đảm bảo, những công việc yêu cầu cao, căng thẳng. Rủi ro là khả năng, có thể cao hoặc …

Read More »