Chuyên Mục

Thủ tục đăng ký mã vạch

Ngày nay, các sản phẩm hàng hóa rất đa dạng, nhu cầu của người sử dụng ngày càng cao, nhiều nhà sản xuất cùng sản xuất một loại mặt hàng. Từ đó phát sinh hàng giả, hàng nhái, gây nhiều hoang mang lo ngại với người sử dụng. Vậy nên, …

Read More »

Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Việc xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất là tuân thủ quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất và là hoạt động thiết yếu của hệ thống quản lý An toàn – Chất lượng – Môi trường – Phòng chống cháy nổ …

Read More »

Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro

Hiện nay, đi đôi với việc phát triển kinh tế thì vấn đề sức khỏe và an toàn lao động rất được các doanh nghiệp chú trọng, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người lao động. Bất kỳ một công việc, hoạt động, sản xuất …

Read More »