Chuyên Mục

Tài liệu đào tạo an toàn hóa chất

tài liệu huấn luyện an toàn hóa chất

TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG Hoá chất là các nguyên tố hoá học, các hộp chất và hỗn hợp có bản chất tự nhiên hay tổng hợp. Tổng quan về an toàn hóa chất – Ảnh hưởng của hóa chất đối với cơ thể con người. Nguyên tắc …

Read More »

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Văn bản pháp luật về an toàn lao động

Trung tâm huấn luyện an toàn lao động Crs Vina thường xuyên nhận được các câu hỏi của các Anh/Chị khi tìm hiểu các quy định về việc tổ chức khóa đào tạo an toàn lao động, vệ sinh lao động là như thế nào? Có các văn bản nào …

Read More »