Chuyên Mục

Huấn luyện an toàn hóa chất theo Nghị định 113

Theo quy định tại Nghị định 113/2017/NĐ-CP, những người làm việc trong môi trường có hóa chất cần được đào tạo, huấn luyện đầy đủ kĩ năng, kiến thức về an toàn hóa chất để có thể tự bảo vệ mình và phòng tránh những tác hại do hóa chất …

Read More »

Kiểm định máy công trình

Kiểm định máy công trình được quy định tại Thông tư 09/2018/TT-BXD về quy trình kiểm định kĩ thuật an toàn đối với móc khoan, máy ép cọc, máy đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành và Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH …

Read More »

Kiểm định máy móc thiết bị xây dựng

Máy móc, thiết bị xây dựng là những loại máy móc, thiết bị phục vụ trong lĩnh xây dựng cơ bản tại các công trình, xây dựng công nghiệp, giao thông thủy lợi. Theo quy định của Nhà nước thì các loại máy móc, thiết bị xây dựng cần phải …

Read More »
Chat Zalo

0984886985