Chuyên Mục

Đánh giá rủi ro trong an toàn lao động

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, hoạt động trong mọi ngành nghề, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đều phải thực hiện đánh giá rủi ro trong an toàn lao động. Đây là việc đầu tiên cần làm để …

Read More »

Xây dựng Văn hóa an toàn tại nơi làm việc

An toàn lao động tại nơi làm việc có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người lao động – yếu tố quyết định năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Vì thế, tất cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất …

Read More »

Danh mục thức ăn thủy sản được phép lưu hành

Hiện nay, nuôi trồng thủy sản là một ngành mũi nhọn và được ưu tiên của nước ta vì thế nên danh mục thức ăn thủy sản được phép lưu hành luôn là vấn đề được quan tâm. Để chất lượng thủy sản đạt yêu cầu thì nguồn thức ăn …

Read More »