Chuyên Mục

An toàn vệ sinh lao động là gì?

An toàn vệ sinh lao động là gì

Việc thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động là trách nhiệm chung của cả doanh nghiệp và người lao động. Doanh nghiệp, cơ sở cần tạo môi trường làm việc an toàn, vệ sinh cho người lao động, đồng thời người lao động cũng cần nâng …

Read More »

Tư vấn tuân thủ quy định pháp luật môi trường

Tư vấn tuân thủ quy định pháp luật môi trường

Việc tuân thủ quy định pháp luật môi trường là vô cùng quan trọng với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, các văn bản pháp luật môi trường đa dạng, thay đổi và có tính đặc thù riêng theo địa phương, ngành nghề khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn khi …

Read More »
Chat Zalo

0984886985