Chuyên Mục

Đào tạo huấn luyện an toàn lao động tại Bắc Giang

Đào tạo huấn luyện an toàn lao động tại Bắc Giang

Đào tạo huấn luyện an toàn lao động tại Bắc Giang “An toàn để lao động – Lao động phải an toàn” An toàn lao động luôn là vấn đề nóng được doanh nghiệp và người lao động quan tâm. Bắc Giang là tỉnh với các Khu công nghiệp và các …

Read More »

Đào tạo huấn luyện an toàn lao động tại Bắc Ninh

Đào tạo huấn luyện an toàn lao động tại bắc ninh

Đào tạo huấn luyện an toàn lao động tại Bắc Ninh “An toàn để lao động – Lao động phải an toàn” An toàn lao động luôn là vấn đề nóng được doanh nghiệp và người lao động quan tâm. Bắc Ninh là tỉnh với gần 20 Khu công nghiệp và …

Read More »