Chuyên Mục

Hệ thống quan trắc tự động của các nguồn thải

Hệ thống quan trắc tự động của các nguồn thải Bên cạnh việc quan trắc môi trường do con người thực hiện thì việc lắp đặt các hệ thống quan trắc tự động được nhiều cơ sở, doanh nghiệp, khu công nghiệp áp dụng. Hệ thống quan trắc tự động …

Read More »

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KÌ

Môi trường sống hiện nay ở nước ta đang bị đe dọa bởi nhiều tác động từ con người. Chủ yếu là từ hoạt động sản xuất của con người có phát sinh chất thải ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Chính vì thế để đảm bảo môi trường …

Read More »
Chat Zalo

0984886985