Chuyên Mục

Chứng Chỉ Huấn Luyện An Toàn Lao Động Nhóm 5

Chứng Chỉ Huấn Luyện An Toàn Lao Động Nhóm 5   ĐỐI TƯỢNG Theo Quy định thì nhóm 5 tham gia huấn luyện an toàn lao động là những người làm công tác y tế, cán bộ y tế. ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC Để tổ chức huấn luyện cấp chứng …

Read More »