Chuyên Mục

Quy định về đăng ký mã vạch

Theo quy định về đăng ký mã vạch thì mã số là một dãy các chữ số dùng để phân định vật phẩm, địa điểm, tổ chức sản xuất kinh doanh. Còn mã vạch là một dãy các vạch thẫm song song và các khoảng trống xen kẽ để thể …

Read More »

Thủ tục đăng ký mã vạch

Ngày nay, các sản phẩm hàng hóa rất đa dạng, nhu cầu của người sử dụng ngày càng cao, nhiều nhà sản xuất cùng sản xuất một loại mặt hàng. Từ đó phát sinh hàng giả, hàng nhái, gây nhiều hoang mang lo ngại với người sử dụng. Vậy nên, …

Read More »

Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Việc xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất là tuân thủ quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất và là hoạt động thiết yếu của hệ thống quản lý An toàn – Chất lượng – Môi trường – Phòng chống cháy nổ …

Read More »