Chuyên Mục

Chứng chỉ hành nghề an toàn lao động

Chứng chỉ hành nghề an toàn lao động

Chứng chỉ hành nghề an toàn lao động được quy định tại điều 51 Nghị định 59/2015/NĐ-CP và Thông tư 17/2016/TT-BXD. Quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, về việc cấp chứng chỉ hành nghề an toàn lao động chia làm 3 hạng mục. Được …

Read More »

Giấy phép làm việc trong không gian hạn chế

Giấy phép làm việc trong không gian hạn chế

Trước khi vào làm việc trong không gian hạn chế, người lao động (công nhân) cần phải được cấp giấy phép làm việc trong không gian hạn chế. Giấy phép do người cấp phép có thẩm quyền cấp. Đây là một trong những quy định khi vào làm việc và …

Read More »

Quy định về đào tạo an toàn vệ sinh lao động

Quy định về đào tạo an toàn vệ sinh lao động

Bạn đã biết Quy định về đào tạo an toàn vệ sinh lao động như thế nào? Tổ chức khóa học huấn luyện an toan vệ sinh lao động được thực hiện mấy năm một lần? Chứng chỉ an toàn sẽ được cấp khi tham gia khóa học nào? Đánh …

Read More »