Chuyên Mục

Đào tạo an toàn phòng cháy chữa cháy

Công tác phòng cháy chữa cháy đã trở thành nhiệm vụ hết sức quan trọng và không của riêng ai. Tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, công tác phòng cháy chữa cháy cũng đã được đặt lên hàng đầu. Ngoài việc đầu tư các phương tiện, trang phọng …

Read More »

Đánh giá rủi ro về an toàn lao động

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp thì phải áp dụng bắt buộc việc đánh giá rủi ro về an toàn lao động. Và đưa vào trong nội quy, …

Read More »

Chứng chỉ an toàn lao động trong xây dựng

Chứng chỉ an toàn lao động trong xây dựng

An toàn lao động trong xây dựng là giải phòng phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại nhằm đảm bảo không làm suy giảm sức khỏe, thương tật, tử vong đối với con người, ngăn ngừa sự cố gây mất an toàn lao …

Read More »