Chuyên Mục

Quy định về đào tạo an toàn vệ sinh lao động

Quy định về đào tạo an toàn vệ sinh lao động

Bạn đã biết Quy định về đào tạo an toàn vệ sinh lao động như thế nào? Tổ chức khóa học huấn luyện an toan vệ sinh lao động được thực hiện mấy năm một lần? Chứng chỉ an toàn sẽ được cấp khi tham gia khóa học nào? Đánh …

Read More »

Quy định an toàn khi làm việc trong không gian kín

Quy định an toàn khi làm việc trong không gian kín được quy định rõ tại QCVN 34:2018/BLĐTBXH – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế. Làm việc trong không gian kín, thiếu dưỡng khí, thiếu ánh sáng …

Read More »

Kiểm định trang thiết bị y tế

Là nơi bảo toàn cho sức khỏe và mạng sống của nhân loại trên toàn thế giới nên y tế luôn là lĩnh vực được nhà nước ta quan tâm và ưu ái hàng đầu. Trong những năm trở lại đây, các vấn đề nguồn gốc thuốc chữa bệnh hay …

Read More »