Chuyên Mục

Đánh giá nhận diện rủi ro an toàn hoá chất

Đánh giá nhận diện rủi ro an toàn hoá chất

Hàng nghìn loại hóa chất đã được sản xuất và được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống hiện này. Do chúng có tầm quan trọng đối với nền kinh tế nên luật pháp và các quy định về quản lý hoá chất chưa đủ để bảo vệ con người …

Read More »

Trách nhiệm phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường

Su co moi truong2

Hiện nay, cùng với sự phát triển của kinh tế, xã hội thì môi trường chính là vấn đề nóng được chính phủ các quốc gia quan tâm hàng đầu, trong đó có Việt Nam. Một trong những vấn đề lớn với nhiều thách thức là ô nhiễm môi trường …

Read More »
Chat Zalo

0984886985