Quan trắc môi trường lao động tại Bình Phước

Với sứ mệnh đảm bảo sản xuất an toàn, đảm bảo sức khoẻ người lao động các doanh nghiệp, cơ sở cần chú trọng thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Bảo vệ môi trường làm việc cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng … Đọc tiếp Quan trắc môi trường lao động tại Bình Phước