Home / Dịch vụ / Xây dựng Văn hóa an toàn tại nơi làm việc

Xây dựng Văn hóa an toàn tại nơi làm việc

An toàn lao động tại nơi làm việc có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người lao động – yếu tố quyết định năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Vì thế, tất cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh vần phải xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc. Có thể nói Xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc là một bộ phận không thể tách rời của Văn hóa doanh nghiệp. Xây dựng tốt văn hóa an toàn lao động trong doanh nghiệp là yêu cầu không thể thiếu, quá trình này đòi hỏi sự nhận thức đúng đắn và sâu sắc của người đứng đầu doanh nghiệp.

An toàn vệ sinh lao động là lĩnh vực đặc thù có sự kết hợp giữa nội dung chính sách đối với người lao động và các quy định, yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn, vệ sinh trong quá trình lao động. Để xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc cần phải quan tâm và chú trọng đến xây dựng văn hóa an toàn của mỗi cá nhân và văn hóa của cả công ty.

Văn hóa an toàn của mỗi cá nhân chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố: nghề nghiệp, quốc gia, vùng miền,… Trong phạm vi nghề nghiệp văn hóa an toàn cá nhân được củng cố trước hết bởi những chính sách về an toàn chung của công ty, yêu cầu ứng xử an toàn với mỗi thành viên, mỗi chiến dịch, chương tình đào tạo.

 

Văn hóa an toàn tại nơi làm việc là gì?

Theo kết luận của “Hội nghị lao động Quốc tế tổ chức vào tháng 6/2003” thì Văn hóa an toàn tại nơi làm việc là trong đó Nhà nước, người sử dụng lao động và người lao động tham gia tích cực vào việc đảm bảo một môi trường làm việc an toàn, vệ sinh thông qua một hệ thống với quyền lợi, trách nhiệm được xác định cụ thể. Trong đó nguyên tắc phòng ngừa được đặt vào vị trí ưu tiên hàng đầu.

Xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc là gì?

Xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc là xây dựng các nội dung phải thực hiện để đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ. Xây dựng ý thức, tác phong và thói quen làm việc an toàn; xây dựng các quy tắc, chuẩn mực ứng xử của các thành viên, nhân viên liên quan và tham gia quá trình lao động sản xuất đối với các quy định nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn lao động.

Văn hóa an toàn lao động theo Tổ chức Lao động thế giới, bao gồm 3 yếu tố:

✍️ Hệ thống pháp luật hoàn chỉnh của Nhà nước.

🎋 Việc doanh nghiệp chấp hành pháp luật, tạo điều kiện tốt nhất để thực thi quy trình, quy phạm an toàn lao động. Những người sử dụng lao động có trách nhiệm cam kết cung cấp môi trường làm việc an toàn và vệ sinh thông qua việc thiết lập các hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động dựa trên Hướng dẫn của ILO.

👨‍👨‍👧‍👧 Sự tự giác, tư thân nêu cao ý thức tự bảo vệ mình của người lao động.

Phương pháp xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc

Để xây dựng và hình thành được văn hóa an toàn lao động tại doanh nghiệp mang tính phòng ngừa, ngoài việc đòi hỏi phải tận dụng tất cả các phương tiện sẵn có nhằm nâng cao những hiểu biết, kiến thức và nhận thức chung về các nguy cơ, rủi ro cũng như cách phòng ngừa và kiểm soát chúng. Doanh nghiệp và người lao động còn phải nâng cao nhận thức về pháp luật, chính sách trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động.

Để thực hiện những biện pháp nhằm đảm bảo an toan lao động cần phải bố trí sử dụng con người hợp lý.

Tăng cường củng cố, ổn định bộ máy làm công tác an toàn vệ sinh lao động về số lượng. Từng bước nâng cao chất lượng, tạo điều kiện để cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động được đào tạo nâng cao. Phân công, phân cấp rõ ràng trong công tác AT-VSLĐ, phổ biến để đảm bảo từng cán bộ quản lý đều nắm rõ được nhiệm vụ của mình. Nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động qua tuyên truyền, huấn luyện, đào tạo an toàn lao động, bồi dưỡng kiến thức AT-VSLĐ cho người lao động. Cải thiện điều điều kiện lao động, thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Xây dựng chế tài nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động, xử lý vi phạm, tổ chức điều hành sản xuất,  khoa học, hợp lý, khắc phục các tồn tại trong thiết kế, thi công. Lấy kỹ thuật cơ bản làm then chốt và lựa chọn các công nghệ, thiết bị phù hợp đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia.

Văn hóa an toàn nơi làm việc còn được thể hiện thông qua thái độ của người lao động đối với việc chấp hành các quy trình, quy định về an toàn lao động, thái độ với việc xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc của người sử dụng lao động.

Văn hóa an toàn của công ty có thể chia theo các mức độ:

📍 Tích cực: văn hóa an toàn ăn sâu vào hoạt động của công ty. Công ty có hệ thống quản lý an toàn được áp dụng một cách tích cực trong các hoạt động hàng ngày. Lực lượng lao động và quản lý có hiểu biết sâu sắc về an toàn lao công nghệ và an toàn cá nhân. Mỗi hành động của mỗi cá nhân và công ty đều có dấu sân của văn hóa an toàn.

📍 Thụ động: Chỉ sau khi xảy ra sự cố mới tiến hành khắc phục những khuyết điểm và lỗ hổng trong vấn đề an toàn ở mức độ cục bộ chứ không giải quyết vấn đề ở mức độ cao hơn là lỗi hệ thống.

📍 Kém: Đó là những công ty mà trách nhiệm về an toàn không rõ ràng, an toàn chỉ trên hình thức, giấy tờ. Các quy định về an toàn không được phổ biến rộng rãi trong công ty, những sai phạm, tai nạ xảy ra không bị trừng phạt mà thay vào đó là che giấu.

Các yếu tố quyết định đến quá trình phát triển  và xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.

✔️ Sự cam kết của lãnh đạo.

✔️ Phân định rõ trách nhiệm.

✔️ Sự tham gia của nhân viên.

✔️ Giao tiếp và tin cậy.

✔️ Báo cáo và học hỏi.

✔️ Tinh thần tập thể.

 

4/5 - (2 bình chọn)

About Anh Ngô Thị

Avatar of Anh Ngô Thị

Check Also

Tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất tại Thái Bình (3)

Tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất tại Thái Bình

Tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất tại Thái Bình1 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo

0984886985