Home / Huấn luyện Phòng Cháy Chữa Cháy / Cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1,2,3 nđ 100/2018

Cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1,2,3 nđ 100/2018

Với những văn bản quy định ban hành thì các cá nhân, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cần đáp ứng được các yêu cầu để được Cấp Chứng chỉ hành nghề xây dựng là rất quan trọng.

Vậy quy định để được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng là như thế nào? Xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1,2,3 nđ 100/2018 ở đâu? Các loại chứng chỉ hành nghề xây dựng theo quy định là gì? Tất cả các vướng mắc của các bạn về Cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng theo nghị định 100/2018 sẽ được Phòng chuyên môn Etech chia sẻ qua nội dung dưới dây.  Hãy liên hệ HOTLINE: 0903 980 538 hoặc Email: lananhcrsvina@gmail.com để được tư vấn tốt nhất.

Đăng ký khóa huấn luyện an toàn trong xây dựng

♥ Tư vấn nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro trong xây dựng

♥ Kiểm định an toàn các thiết bị trong xây dựng

Văn bản quy định cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Luật xây dựng năm 2014

Nghị định 59/2015/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Điều 44. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

1. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam để đảm nhận các chức danh, được tham gia công việc cho các chức danh hoặc hành nghề độc lập quy định tại Khoản 3 Điều 148 của Luật Xây dựng năm 2014.

2. Cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp nếu hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam dưới 6 (sáu) tháng thi được công nhận hành nghề. Trường hợp cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam từ 6 (sáu) tháng trở lên, phải chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Bộ Xây dựng.

Nghị định 100/2018/NĐ-CP ban hành ngày 16/07/2018 về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây Dựng.

 Có những loại chứng chỉ hành nghề xây dựng nào?

Theo quy định thì chứng chỉ hành nghề xây dựng sẽ gồm các loại sau:

– Chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng

– Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng

– Chứng chỉ hành nghề thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng: Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế kết cấu công trình; Thiết kế điện – cơ điện công trình; Thiết kế cấp – thoát nước; Thiết kế thông gió – cấp thoát nhiệt; Thiết kế mạng thông tin – liên lạc trong công trình xây dựng; Thiết kế phòng cháy – chữa cháy.

– Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng:  Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện; Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình; Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ.

– Chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng;

– Chứng chỉ hành nghề an toàn lao động xây dựng

– Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng.

Đối tượng cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Tại Điều 44 của Nghị định 59/2015 và NĐ 100/2018 nêu đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng như sau:

– Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là chứng chỉ hành nghề) được cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam để đảm nhận các chức danh hoặc hành nghề độc lập quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật xây dựng năm 2014.

– Cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, nếu hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam dưới 06 tháng thì được công nhận hành nghề. Trường hợp cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam từ 06 tháng trở lên, phải chuyển đổi chứng chỉ hành nghề tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điều 44b Nghị định này.

– Cá nhân không có chứng chỉ hành nghề được tham gia các hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực phù hợp với chuyên ngành được đào tạo, phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động và không được hành nghề độc lập, không được đảm nhận chức danh theo quy định của Luật xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề.

– Chứng chỉ hành nghề có hiệu lực tối đa 05 năm. Riêng đối với chứng chỉ hành nghề của cá nhân nước ngoài, hiệu lực được xác định theo thời hạn được ghi trong giấy phép lao động hoặc thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp nhưng không quá 05 năm.

 Quy định các hạng chứng chỉ hành nghề xây dựng

Cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng nđ 100/2018 nêu chi tiết các hạng như sau:

– Cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng Hạng I với: Các cá nhân Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 (bảy) năm trở lên;

– Cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng Hạng II với: Các cá nhân Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 5 (năm) năm trở lên;

– Cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng Hạng III với: Các cá nhân Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 3 (ba) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 5 (năm) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp.

Các xác định kinh nghiệm để xét cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

– Tổng thời gian mà cá nhân tham gia vào hoạt động xây dựng với chuyên môn phù hợp sẽ là thời gian kinh nghiệm để xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng với nội dung chứng chỉ xin cấp.

– Với quy định xét cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng theo quy định từ ngày tốt nghiệp đại học, nhưng có thời gian kinh nghiệm hoạt động xây dựng từ thời điểm tốt nghiệp cao đăng hay trung cấp với chuyên ngành phù hợp thì sẽ được xét thời gian kinh nghiệm từ thời điểm tham gia hoạt động xây dựng từ khi tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng với hạng II và hạng III.

– Với các cá nhân công tác tại các cơ quan, đơn vị nhà nước thì thời gian kinh nghiệm được xác định từ tổng thời gian kinh nghiệm mà cá nhân đó đã tham gia công việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước có liên quan đến lĩnh vực xây dựng để cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1,2,3 nđ 100/2018

Hồ sơ cần chuẩn bị để xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng gồm  các nội dung như sau:

– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục I Nghị định này kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4 6 cm có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;

– File scan lại các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn được cấp do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp phù hợp với loại, hạng chứng chỉ đề nghị cấp.

Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải là bản được hp pháp hóa lãnh sự theo quy định và phải có bản dịch sang tiếng Việt được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– File Scan bản ảnh màu từ bản chính Bản kê khai kinh nghiệm có xác nhận từ địa chỉ cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cá nhân làm việc. Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận.

– File Scan từ bản chính các hợp đồng trong lĩnh vực hoạt động xây dựng mà cá nhân đã tham gia thực hiện các công việc  có liên quan, biên bản nghiệm thu các công việc thực hiện tiêu biểu đã kê khai.

Đăng ký thi sát hạnh Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Các bạn đang làm việc hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, cần thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hãy liên hệ trực tiếp với bộ phận đào tạo Viện đào tạo xây dựng:

Phòng đào tạo chuyên môn xây dựng

♥ Miền Nam: 331/70/92 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp,TP.Hồ Chí Minh

♥ Miền Bắc: Số 172 đường Ngô Quyền, P. Kinh Bắc, tp.Bắc Ninh, Bắc Ninh
♥ Hotline: 0903 980 538 
♥ Email: lananhcrsvina@gmail.com 
5/5 - (2 bình chọn)

About sonlt

Avatar of sonlt

Check Also

khóa đào tạo kiểm toán viên năng lượng

Khóa đào tạo kiểm toán viên năng lượng

Khóa đào tạo Kiểm toán viên Năng lượng nhằm mục đích đào tạo đội ngũ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo

0984886985