Chuyên Mục

Quan trắc môi trường lao động tại Tây Ninh

Môi trường lao động luôn tồn tại những yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động, bệnh nghề nghiệp. Để khắc phục những tác hại ảnh hưởng đến người lao động, các doanh nghiệp, cơ sở cần quan trắc môi trường lao động theo định kỳ. Quan trắc …

Read More »

Quan trắc môi trường lao động tại Long An

Thời gian qua, các vụ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp để lại hậu quả nặng nề, lâu dài cho người lao động, doanh nghiệp và xã hội, ảnh hưởng đến phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở. Chính vì thế, quan trắc môi …

Read More »

Đo kiểm môi trường lao động tại Bình Dương

Đo kiểm môi trường lao động tại Bình Dương nhằm xác định và đánh giá các yếu tố có hại có thể phát sinh trong quá trình sản xuất tại môi trường làm việc như vi khí hậu, các yếu tố vật lý (ánh sáng, tiếng ồn, điện từ trường…), …

Read More »
Chat Zalo

0984886985