Chuyên Mục

Quy định diễn tập ứng phó sự cố hoá chất

Trong khi các vụ việc liên quan đến hóa chất đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là tại các khu công nghiệp với nhiều doanh nghiệp chuyên sản xuất, sử dụng và kinh doanh hóa chất, nguy cơ gặp các tình huống nguy hiểm, sự cố hoá chất cũng …

Read More »

Kịch bản diễn tập ứng phó sự cố hóa chất

Kịch bản diễn tập ứng phó sự cố hóa chất là một hoạt động mô phỏng tình huống sự cố hóa chất giả định, nhằm kiểm tra và cải thiện khả năng ứng phó của tổ chức hoặc cơ quan trong việc đối phó với các tình huống sự cố …

Read More »

Huấn luyện an toàn hoá chất NĐ 113/2017 và NĐ82/2022

Huấn luyện an toàn hoá chất NĐ 113/2017 và NĐ82/2022

Trong các ngành công nghiệp và sản xuất hiện đại, việc làm việc với chất hoá học là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều mối nguy, sự cố liên quan đến hoá chất có thể xảy ra. Chính vì thề, để đảm bảo an toàn …

Read More »
Chat Zalo

0984886985