Chuyên Mục

Huấn luyện an toàn điện theo Thông tư 05

Nếu bạn là một người làm công việc liên quan đến điện thì chắc chắn bạn phải cần hiểu rõ quy định và tham gia các Khóa huấn luyện, đào tạo an toàn điện để bảo vệ sức khỏe, an toàn cho chính bản thân bạn trong công việc và …

Read More »

Huấn luyện an toàn hóa chất theo Nghị định 113

Theo quy định tại Nghị định 113/2017/NĐ-CP, những người làm việc trong môi trường có hóa chất cần được đào tạo, huấn luyện đầy đủ kĩ năng, kiến thức về an toàn hóa chất để có thể tự bảo vệ mình và phòng tránh những tác hại do hóa chất …

Read More »

Kiểm định máy công trình

Kiểm định máy công trình được quy định tại Thông tư 09/2018/TT-BXD về quy trình kiểm định kĩ thuật an toàn đối với móc khoan, máy ép cọc, máy đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành và Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH …

Read More »
Chat Zalo

0984886985