Chuyên Mục

Khoá huấn luyện phòng cháy chữa cháy 2023

Quy định về điều kiện đảm bảo Phòng cháy và Chữa cháy là bắt buộc với toàn dân, toàn thể các tổ chức, cá nhân trong hoạt động Sản xuất – Kinh doanh, với thực trạng về vụ hoả hoạn đã và xảy ra thời gian gần đây có thể …

Read More »

Điện từ trường trong môi trường lao động

Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động trong môi tường làm việc là điện từ trường. Điện từ trường trong môi trường lao động là gì? Ảnh hưởng của điện từ trường đến người lao động như thế nào? Biện pháp an toàn khi …

Read More »

Quan trắc chỉ tiêu vi khí hậu trong môi trường

Vi khí hậu là những yếu tố ảnh hưởng tới sức khoẻ người lao động. Ảnh hưởng của vi khí hậu có thể làm suy giảm sức khoẻ con người, ảnh hưởng đến năng suất làm việc, hiệu quả công việc của doanh nghiệp. Vậy nên, để đảm bảo an …

Read More »
Chat Zalo

0984886985