Recent Posts

Chứng chỉ an toàn lao động trong xây dựng

Chứng chỉ an toàn lao động trong xây dựng

An toàn lao động trong xây dựng là giải phòng phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại nhằm đảm bảo không làm suy giảm sức khỏe, thương tật, tử vong đối với con người, ngăn ngừa sự cố gây mất an toàn lao …

Read More »

Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là một trong những biện pháp quan trọng và cần thiết nhất để giảm thiểu những rủi ro, chi phí. Và không ngoài mục đích đảm bảo an toàn cho người lao động trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chính …

Read More »

Chứng chỉ quản lý dự án xây dựng

chứng chỉ quản lý dự án xây dựng

Bạn đang gặp khó khăn trong công việc vì thiếu chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng? Bạn chưa có chứng chỉ quản lý dự án xây dựng vì trục trặc giấy tờ? Bạn đang tìm một đơn vị uy tín để được tư vấn và hướng dẫn thủ …

Read More »