Chuyên Mục

Đào tạo cấp thẻ an toàn điện tại Bắc Ninh

Đào tạo cấp thẻ an toàn điện theo Thông tư 31/2016/TT-BCT là hoạt động bắt buộc mà các doanh nghiệp có người lao động làm việc liên quan đến đến phải thực hiện. CRS VINA là đơn vị đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn lao động, nghiệp vụ …

Read More »