Chuyên Mục

Quy định về huấn luyện PCCC tại doanh nghiệp

Phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo an toàn cho con người và tài sản. Doanh nghiệp cần phải trang bị đầy đủ dụng cụ phòng cháy chữa cháy, nhân viên, các bộ …

Read More »

Chi phí tập huấn phòng cháy chữa cháy

Thời gian qua, CRS VINA nhận được một số câu hỏi từ bạn đọc liên quan đến kinh phí khoá huấn luyện phòng cháy chữa cháy: Đối tượng đóng lệ phí tập huấn Phòng cháy và chữa cháy? Chi phí tập huấn phòng cháy chữa cháy gồm những khoản nào? …

Read More »

Phụ cấp tham gia huấn luyện PCCC 2021

Ngày 30/6/2021, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy, thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ …

Read More »
Chat Zalo

0984886985