Chuyên Mục

Đào tạo cấp thẻ an toàn điện tại Bắc Ninh

Đào tạo cấp thẻ an toàn điện theo Thông tư 31/2016/TT-BCT là hoạt động bắt buộc mà các doanh nghiệp có người lao động làm việc liên quan đến đến phải thực hiện. CRS VINA là đơn vị đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn lao động, nghiệp vụ …

Read More »

Đào tạo cấp thẻ an toàn điện tại Hà Nội

An toàn lao động là vấn đề quan trọng và được chú trọng tại các doanh nghiệp. Và việc mất an toàn điện trong quá trình làm việc đã gây ra nhiều tai nạn đáng tiếc, làm thiệt hai về người và tài sản.  Chính vì vậy, là một người …

Read More »

Dịch vụ huấn luyện sơ cấp cứu tại Bắc Giang

Kỹ năng sơ cấp cứu là một trong những kỹ năng vô cùng quan trọng mà doanh nghiệp, người sử dụng lao động cần trang bị cho nhân viên của mình để họ có thể xử lý, ứng biến trong những sự cố, tai nạn lao động bất ngờ. CRS …

Read More »