Home / Huấn luyện sơ cấp cứu / Bản tin tổng hợp / Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Việc xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất là tuân thủ quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất và là hoạt động thiết yếu của hệ thống quản lý An toàn – Chất lượng – Môi trường – Phòng chống cháy nổ của Công ty. Mục đích của việc xây dựng Biện pháp là đưa ra cách phòng ngừa, các phương án, tình huống giả định phù hợp với các sự cố hóa chất một cách tối ưu nhằm giảm thiểu tối đa tác hại về người và tài sản, ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất là việc thực hiện nghiêm túc các quy định quản lý và chính doanh nghiệp hiểu được có nhiều nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất như cháy nổ, tràn đổ, rò rỉ hóa chất dẫn đến phát tán ra môi trường…Các sự cố này có thể  gây ảnh hưởng tới người lao động trực tiếp làm việc với hóa chất, môi trường và cộng đồng xung quanh.

Vậy quy định lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất là như thế nào? Đối tượng áp dụng quy định ra sao?Mẫu biện pháp phòng?

Phòng an toàn môi trường CRS VINA đơn vị chuyên về dịch vụ tư vấn lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất và Lập kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất xin chia sẻ một số nội dụng dưới đây, Qúy khách hàng cần hỗ trợ tư vấn lập lập biện pháp pnup sự cố hóa chất và Lập kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất hay mở các khóa đào tạo an toàn hóa chất theo nghị định 113, tài liệu đào tạo an toàn hóa chất hãy gọi ngay HOTLINE: 0903 980 538 hoặc Email: lananhcrsvina@gmail.com (lananh@moitruongcrsvina.com)

Xem thêm: Tài liệu an toàn hóa chất

Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất
Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

icon-dong-hungole-blog (636) Căn cứ pháp lý lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

– Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

– Luật Phòng cháy và Chữa cháy số 27/2001/QH10 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật số 40/2003/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2013 Quốc hội ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng cháy và chữa cháy số 22/2001/QH10;

– Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họ thứ 7 thông qua ngày 23 tháng 6 nam 2014;

– Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về Quy định danh muc hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa;

– Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.

– Nghị định 71/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.

icon-dong-hungole-blog (636) Đối tượng phải xây dựng Biện pháp 

– Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định này phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trước khi dự án chính thức đưa vào hoạt động;

– Chủ đầu tư ra quyết định ban hành Biện pháp và xuất trình các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

icon-dong-hungole-blog (636) Các nội dung trong biện pháp

MỞ ĐẦU

  1. Giới thiệu về dự án
  2. Sự cần thiết xây dựng biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất
  3. Căn cứ pháp lý lập biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất

CHƯƠNG I. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN   

1.1. Quy mô đầu tư  

1.2. Công nghệ sản xuất, vận hành của dự án  

1.2.1. Quy trình tạo các sản phẩm    

1.2.2. Các công đoạn nhà máy tham gia thực hiện tạo sản phẩm và có sử dụng hóa chất 

1.3. Danh mục máy móc, trang thiết bị dùng cho dự án  

1.4. Bản kê khai hóa chất nguy hiểm trong quá trình sản xuất 

1.5. Bản mô tả các yêu cầu kỹ thuật về bao gói, bảo quản và vận chuyển của mỗi loại hóa chất nguy hiểm    

1.6. Các tài liệu kèm theo  

CHƯƠNG II. DỰ BÁO NGUY CƠ, TÌNH HUỐNG XẨY RA SỰ CỐ VÀ KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÁC NGUỒN NGUY CƠ SỰ CỐ HÓA CHẤT  

2.1. Danh sách các điểm nguy hiểm và dự báo nguy cơ xảy ra sự cố  

2.2. Kế hoạch kiểm tra, giám sát các nguồn nguy cơ xảy ra sự cố  

2.3. Các biện pháp nhằm giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố  

2.3.1. Tập huấn an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an toàn hóa chất 

2.3.2. Đảm bảo an toàn khu vực lưu trữ hóa chất và chuẩn bị đầy đủ các phương tiện ứng cứu tại chỗ  

2.3.3. Kế hoạch kiểm tra, giám sát khu vực sản xuất, lưu trữ hóa chất 

2.3.4. Thường xuyên bảo dưỡng phương tiện lưu trữ hóa chất, đường ống dẫn hóa chất, thiết bị an toàn trên đường ống.

2.3.5. Trang bị phương tiện bảo hộ cá nhân đầy đủ cho người lao động phù hợp với tính chất công việc 

2.3.6. Dự báo các tình huống xảy ra sự cố hóa chất và các giải pháp phòng ngừa  

CHƯƠNG III. BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT  

3.1. Bản nhân lực ứng phó sự cố hóa chất: Dự kiến về hệ thống tổ chức, điều hành và trực tiếp cứu hộ, xử lý sự cố  

3.2. Trang thiết bị và phương tiện sử dụng ứng phó sự cố hóa chất 

3.3. Hệ thống báo nguy, hệ thống thông tin nội bộ và thông báo ra bên ngoài khi xảy ra sự cố  

3.4. Kế hoạch phối hợp hành động của các lực lượng bên trong, phối hợp với lực lượng bên ngoài trong trường hợp xảy ra sự cố  

3.5. Bản hướng dẫn chi tiết các biện pháp kỹ thuật thu gom và làm sạch khu vực bị ô nhiễm do sự cố hóa chất 

3.5.1. Bản hướng dẫn chi tiết các biện pháp xử lý và làm sạch một số hóa chất nguy hiểm khi xảy ra sự cố  

3.5.2. Bản hướng dẫn chi tiết các biện pháp kỹ thuật thu gom và làm sạch các đối tượng gây ô nhiễm môi trường sinh ra do sự cố  

3.6. Các hoạt động khác nhằm ứng phó sự cố hóa chất 

3.6.1. Kế hoạch ứng phó  

3.6.2. An toàn lao động trong công tác thu gom, làm sạch  

3.6.3. Bồi thường cho công nhân và khu vực dân cư xung quanh chịu tác động xấu của sự cố hóa chất 

3.6.4. Biện pháp ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm và lan rộng ảnh hưởng đến con người

3.6.5. Biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường theo  yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường  

KẾT LUẬN   

  1. Đánh giá của chủ đầu tư dự án về Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
  2. Cam kết của chủ đâu tư
  3. Kiến nghị

Xem thêm: Hướng dẫn thực hành diễn tập ứng phó sự cố hóa chất

5/5 - (1 bình chọn)

About Anh Ngô Thị

Avatar of Anh Ngô Thị

Check Also

Đánh giá nhận diện rủi ro an toàn hoá chất

Đánh giá nhận diện rủi ro an toàn hoá chất

Đánh giá nhận diện rủi ro an toàn hoá chất1 ☘ Đánh giá nguy cơ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo

0984886985