Recent Posts

Đào tạo an toàn hóa chất nđ 113 tại tp Hồ Chí Minh

Đào tạo an toàn hóa chất nđ 113 tại tp hồ chí minh

Theo trả lời các thắc mắc của doanh nghiệp về thực hiện huấn luyện an toàn hóa chất thì Bộ Công Thương và Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội đã trả lời là quy định huấn luyện an toàn hóa chất với doanh nghiệp được thực hiện theo cả …

Read More »

Đối tượng phải huấn luyện an toàn hóa chất?

Một số câu hỏi của các doanh nghiệp về quy định đối tượng phải huấn luyện an toàn hóa chất như sau: Ông Trần Đại Thắng (TPHCM) hỏi: Nếu người lao động đã được đào tạo an toàn hóa chất theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP thì có bắt buộc phải đào tạo …

Read More »