Chuyên Mục

Hướng dẫn bố trí lực lượng PCCC cơ sở

Việc đảm bảo an toàn Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của toàn dân, toàn quân. Hiện nay các sự cố cháy nổ diễn ra có thể thấy việc đáp ứng các yêu cầu về an toàn về phòng cháy và chữa cháy tại các cơ sở, đơn …

Read More »

Huấn luyện chuyên môn y tế lao động Nhóm 5

Thông tư 29/2021/TT-BYT ban hành ngày 24/12/2021 có hiệu lực thi hành ngày 06 tháng 02 năm 2022, Quy định rõ về huấn luyện chuyên môn y tế lao động nhóm 5,hướng dẫn nội dung, chương trình, tài liệu, thời gian đào tạo và việc quản lý đào tạo cấp …

Read More »

Quan trắc môi trường lao động tại Đồng Tháp

Quan trắc môi trường lao động Đồng Tháp là hoạt động cần thiết để phát hiện sớm các nguy cơ có hại ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động, kịp thời có biện pháp kiểm soát phòng tránh tai nạn lao động và các bệnh nghề nghiệp. Với phương …

Read More »
Chat Zalo

0984886985