Chuyên Mục

Xây dựng Văn hóa an toàn tại nơi làm việc

An toàn lao động tại nơi làm việc có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người lao động – yếu tố quyết định năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Vì thế, tất cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất …

Read More »

Danh mục thức ăn thủy sản được phép lưu hành

Hiện nay, nuôi trồng thủy sản là một ngành mũi nhọn và được ưu tiên của nước ta vì thế nên danh mục thức ăn thủy sản được phép lưu hành luôn là vấn đề được quan tâm. Để chất lượng thủy sản đạt yêu cầu thì nguồn thức ăn …

Read More »

Quy định về đăng ký mã vạch

Theo quy định về đăng ký mã vạch thì mã số là một dãy các chữ số dùng để phân định vật phẩm, địa điểm, tổ chức sản xuất kinh doanh. Còn mã vạch là một dãy các vạch thẫm song song và các khoảng trống xen kẽ để thể …

Read More »