Chuyên Mục

Đánh giá rủi ro về an toàn lao động

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp thì phải áp dụng bắt buộc việc đánh giá rủi ro về an toàn lao động. Và đưa vào trong nội quy, …

Read More »

Chứng chỉ an toàn lao động trong xây dựng

Chứng chỉ an toàn lao động trong xây dựng

An toàn lao động trong xây dựng là giải phòng phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại nhằm đảm bảo không làm suy giảm sức khỏe, thương tật, tử vong đối với con người, ngăn ngừa sự cố gây mất an toàn lao …

Read More »

Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là một trong những biện pháp quan trọng và cần thiết nhất để giảm thiểu những rủi ro, chi phí. Và không ngoài mục đích đảm bảo an toàn cho người lao động trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chính …

Read More »