Recent Posts

Hồ sơ công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường.

Theo Quy định tại Nghị định 127/2014/NĐ-CP Quy định Điều kiện công bố hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường của tổ chức hoạt động dịch vụ Quan trắc môi trường. Các đơn vị hoạt động Dịch vụ quan trắc môi trường phải đủ các điều kiện, hồ sơ …

Read More »

Hệ thống quan trắc tự động của các nguồn thải

Hệ thống quan trắc tự động của các nguồn thải Bên cạnh việc quan trắc môi trường do con người thực hiện thì việc lắp đặt các hệ thống quan trắc tự động được nhiều cơ sở, doanh nghiệp, khu công nghiệp áp dụng. Hệ thống quan trắc tự động …

Read More »