Recent Posts

Quản lý chất lượng toàn diện

Quản lý chất lượng toàn diện (TQM – Total Qualityl Managenment) là phương pháp quản lý của một tổ chức, doanh nghiệp, định hướng vào chất lượng, dựa trên dự tham gia của mọi thành viên nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua sự hài lòng của …

Read More »

An toàn lao đông trong sản xuất cơ khí

An toàn lao động trong sản xuất cơ khí

Tại sao an toàn lao động trong sản xuất cơ khí cần được chú tâm? Nguyên nhân gây mất an toàn lao động trong sản xuất cơ khí từ đâu? Cải thiện điều kiện lao động và nâng cao ý thức của người lao động như thế nào? Trong hoạt …

Read More »