Chuyên Mục

Quan trắc môi trường lao động tại Bình Dương

Hiện nay, môi trường làm việc tại nơi làm việc luôn tiềm ẩn các mối nguy ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động. Theo quy định của pháp luật thì tất cả các doanh nghiệp sử dụng lao động đều phải thực hiện quan trắc môi trường làm việc …

Read More »

Đánh giá môi trường lao động

Môi trường lao động gồm nhiều yếu tố như: vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió), ánh sáng, bức xạ nhiệt, tiếng ồn, rung chuyển, bụi, khói, hơi khí độc, hóa chất … luôn tồn tại trong môi trường làm việc. Người lao động nếu phải tiếp …

Read More »
Chat Zalo

0984886985