Home / Huấn luyện Phòng Cháy Chữa Cháy / Học đấu thầu cơ bản tại Hà Nội

Học đấu thầu cơ bản tại Hà Nội

Để thành công trong công tác đấu thầu bạn không chỉ đơn thuần là có kinh nghiệm mà phải có chứng chỉ chứng nhận năng lực. Bởi vì những kiến thức về đầu thầu không phải phổ biến mà bạn phải được đào tạo bài bản thông qua khóa học đúng chuyên môn nghiệp vụ. Đó là lý do bạn phải tham gia học đấu thầu cơ bản. Bạn cần chứng chỉ đấu thầu cơ bản để làm việc, hoàn thiện kiến thức về đấu thầu cơ bản, bổ sung văn bản chứng chỉ cần thiết khi tham gia đấu thầu, hãy đăng ký ghi danh tham gia lớp học đấu thầu cơ bản tại Hà Nội của Công ty CRS VINA.

 

Trung tâm Đào tạo CRS VINA tuyển sinh khóa học đấu thầu tại Hà Nội theo Luật Đấu thầu mới nhất số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 có hiệu lực từ ngày 01/07/2014. Sau khóa học đấu thầu học viên được cấp chứng chỉ đấu thầu có giá trị trên toàn Quốc.

Chúng tôi là đơn vị được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép tổ chức đấu thầu cơ bản, đấu thầu nâng cao, đấu thầu qua mạng. Quý học viên và tổ chức có nhu cầu, vui lòng liên hệ CRS VINA để được tư vấn. Hotline: 0903.980.538

Email: lananhcrsvina@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

Văn bản pháp luật quy định tổ chức lớp học đấu thầu cơ bản

📌 Căn cứ thông tư 10/2010/TT-BKH ngày 13/05/2010 của Bộ KH&ĐT quy định về đào tạo khóa học nghiệp vụ dấu thầu.

📌 Căn cứ luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 có hiệu lực từ ngày 1/07/2014.

📌 Căn cứ nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014.

Mục tiêu của khóa học đấu thầu cơ bản tại Hà Nội

icon-dong-hungole-blog (422) Với mục đích giúp cho các cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực liên quan cập nhật được các quy định pháp luật mới nhất, nắm vững kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ Đấu thầu. 

icon-dong-hungole-blog (422) Trung tâm đã xây dựng khóa đào tạo đấu thầu để giúp cho các học viên có kỹ năng và kiến thức trong việc đấu thầu.

icon-dong-hungole-blog (422) Hiểu được mục tiêu của lựa chọn nhà thầu. Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.

icon-dong-hungole-blog (422) Nắm vững nội dung hợp đồng đấu thầu.

icon-dong-hungole-blog (422) Trình tự, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Kế hoạch đấu thầu, sơ tuyển nhà thầu, Đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, chỉ định thầu, các hình thức lựa cọn nhà thầu.

icon-dong-hungole-blog (422) Nắm được quy trình lựa chọn nhà thầu. Phân cấp trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu.

Đối tượng tham gia học đấu thầu cơ bản tại Hà Nội

Khóa học chứng chỉ đầu thầu cơ bản tại Hà Nội do CRS VINA khai giảng dành cho những đối tượng là cán bộ, lãnh đạo làm việc trong các ban quản lý dự án. Với mọi lĩnh vực, ngành nghề, việc chuẩn hóa đội ngũ lãnh đạo, quản lý là điều kiện bắt buộc quyết định tính thành công của mọi hoạt động trong cơ quan doanh nghiệp. Đội ngũ lãnh đạo hơn ai hết luôn cần tiên phong đi đầu trong lĩnh vực học đấu thầu xây dựng.

Những người là chủ đầu tư có tham gia vào công tác đấu thầu, mời thầu, các gói đấu thầu như xây lắp, tư vấn, mua sắm thiết bị hàng hóa.

Những cán bộ đã tham dự khóa học đấu thầu trước và giờ muốn tham dự để cập nhật những điểm mới của luật đấu thầu số 43/2013/QH13 mới được Quốc hội thông qua.

NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐẤU THẦU CƠ BẢN TẠI HÀ NỘI

Nội dung lớp học đấu thầu cơ bản tại Hà Nội được các giảng viên của Trung tâm CRS VINA xây dựng và triển khai theo chương trình khung và cập nhật theo các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu hiện hành.

icon-dong-hungole-blog (49) Chuyên đề 1: Tổng quan về đấu thầu

Chuyên đề này giới thiệu tổng quan về đấu thầu, những quy định chung về đấu thầu, bao gồm:

▪️ Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Giải thích từ ngữ liên quan trong đấu thầu.

▪️ Đăng tải thông tin trong đấu thầu, đấu thầu qua mạng.

▪️ Tư cách hợp lệ của nhà thầu. Điều kiện tham gia đấu thầu. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

▪️ Yêu cầu đối với bên mời thầu, tổ chuyên gia đấu thầu. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu.

▪️ Đấu thầu quốc tế và ưu đãi trong đấu thầu quốc tế. Đồng tiền dự thầu, ngôn ngữ trong đấu thầu, chi phí trong đấu thầu. Quy định về thời gian trong đấu thầu.

▪️ Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, bảo đảm dự thầu.

▪️ Các hành vi bị cấm trong đấu thầu.

icon-dong-hungole-blog (49) Chuyên đề 2: Các hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu

▪️ Hình thức lựa chọn nhà thầu.

▪️ Phương thức đấu thầu.

icon-dong-hungole-blog (49) Chuyên đề 3: Hợp đồng

▪️ Chuyên đề này giới thiệu các nội dung về hợp đồng, bao gồm:

▪️ Nguyên tắc xây dựng hợp đồng.

▪️ Các hình thức hợp đồng.

▪️ Bảo đảm thực hiện hợp đồng.

▪️ Thành phần và nội dung hợp đồng.

▪️ Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng, điều chỉnh giá hợp đồng và điều chỉnh hợp đồng.

▪️ Bảo hành.

▪️ Thanh, quyết toán, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

icon-dong-hungole-blog (49) Chuyên đề 4: Kế hoạch đầu thầu

▪️ Nguyên tắc lập kế hoạch đấu thầu.

▪️ Căn cứ lập kế hoạch đấu thầu.

▪️ Nội dung kế hoạch đấu thầu.

▪️ Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu.

icon-dong-hungole-blog (49) Chuyên đề 5: Sơ tuyển nhà thầu

▪️ Phạm vi áp dụng trong quá trình sơ tuyển nhà thầu.

▪️ Quy trình sơ tuyển nhà thầu

icon-dong-hungole-blog (49) Chuyên đề 6: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

Chuyên đề này giới thiệu các nội dung về đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, bao gồm:

Chuyên đề 6.1: Quy trình đấu thầu đối với nhà thầu là tổ chức

▪️ Chuẩn bị đấu thầu.

▪️ Tổ chức đấu thầu.

▪️ Đánh giá hồ sơ dự thầu.

▪️ Đàm phán hợp đồng.

▪️ Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu.

▪️ Thông báo kết quả đấu thầu.

▪️ Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

▪️ Ký kết hợp đồng.

Chuyên đề 6.2: Quy trình lựa chọn nhà thầu tư vấn cá nhân

icon-dong-hungole-blog (49) Chuyên đề 7: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp.

▪️ Chuẩn bị đấu thầu.

▪️ Tổ chức đấu thầu.

▪️ Đánh giá hồ sơ dự thầu.

▪️ Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu.

▪️ Thông báo kết quả đấu thầu.

▪️ Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

▪️ Ký kết hợp đồng.

icon-dong-hungole-blog (49) Chuyên đề 8: Các hình thức lựa chọn nhà thầu khác

▪️ Chỉ định thầu.

▪️ Mua sắm trực tiếp.

▪️ Chào hàng cạnh tranh.

▪️ Tự thực hiện.

▪️ Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

▪️ Lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

icon-dong-hungole-blog (49) Chuyên đề 9: Các vấn đề khác liên quan

▪️ Hủy đấu thầu và loại bỏ hồ sơ dự thầu.

▪️ Quyền và nghĩa vụ của các bên trong đấu thầu.

▪️ Quản lý nhà nước về đấu thầu.

▪️ Kiểm tra, thanh tra đấu thầu.

▪️ Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu.

▪️ Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.

icon-dong-hungole-blog (49) Chuyên đề 10: Các điểm mới thay đổi trong Luật Đấu thầu

▪️ Các điểm mới thay đổi trong Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 mới được quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014.

Học phí

Lớp học đấu thầu cơ bản tại Hà Nội do CRS VINA tổ chức với học phí 1,000,000 VNĐ/1 Học viên1,200,000 VNĐ/học viên/khóa.

Học phí đã bao gồm tài liệu, ăn nhẹ, thức uống và cấp chứng chỉ.

Chứng chỉ đấu thầu cơ bản

Học viên sau khi hoàn thành chương trình và thông qua kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ đấu thầu cơ bản theo đúng quy định hiện hành.

Chứng chỉ đấu thầu cơ bản có giá trị toàn quốc trong thời hạn quy định, phù hợp với từng lĩnh vực, ngành nghề quy định.

 

Thủ tục đăng ký khóa học

Các học viên tại Hà Nội có nhu cầu đăng ký hóa học đấu thầu cơ bả, cần chuẩn bị:

02 ảnh màu 3×4.

1 CMND photo.

Hoặc liên hệ trực tiếp hotline 0903.980.538 để được hướng dẫn cụ thể.

Địa điểm tổ chức khóa học

CRS VINA sẽ tổ chức khóa học tại văn phòng công ty: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

Hoặc địa điểm do công ty chúng tôi hợp đồng.

Quý khách có thể gọi 0903.980.538 hoặc đến trực tiếp văn phòng CRS VINA để được tư vấn hướng dẫn.

Lớp học tổ chức trong giờ hành chính, thời gian theo quy định tối thiểu là 3 ngày làm việc.

Trung tâm đào tạo học đấu thầu cơ bản tại Hà Nội?

Trung tâm được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ định đủ điều kiện tổ chức khóa học đấu thầu cơ bản.

Giảng viên là các GS, TS, Các chuyên gia làm việc Cục Đấu thầu – Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

Trên đây là thông tin chi tiết về lớp học đấu thầu cơ bản tại Hà Nội. Nếu còn bất cứ băn khoăn, thắc mắc nào cần tư vấn, giải đáp vui lòng liên hệ với Chúng tôi theo hotline: 0903.980.538

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://daotaoantoan.org/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

✔️ Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

5/5 - (1 bình chọn)

About Anh Ngô Thị

Avatar of Anh Ngô Thị

Check Also

tu van dien tap ung pho su co hoa chat tai Thai Binh

Tư vấn diễn tập ứng phó sự cố hoá chất tại Tiền Giang

Tư vấn diễn tập ứng phó sự cố hoá chất tại Tiền Giang1 Tại sao …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo

0984886985