Home / Dịch vụ / Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

Việc áp dụng đấu thầu qua mạng trên phạm vi cả nước là yêu cầu bắt buộc theo lộ trình phù hợp với điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, truyền thông và trình độ, nhận thức của các bên tham gia, đồng thời phải có chế tài nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân cố tình không áp dụng đấu thầu qua mạng. Qua đó, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng là một trong những chứng chỉ được ngành xây dựng chú trọng đến. Các học viên sẽ được cung cấp những quy trình thực hiện một dự án đấu thầu, hiểu được tình hình thị trường, nắm bắt thời cơ hợp lí.

Trung tâm tư vấn đấu thầu và hỗ trợ đầu tư CRS VINA tổ chức khóa học đấu thầu cơ bảnKhóa Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu nâng cao cho các đối tượng có nhu cầu trên toàn quốc. Hotline tư vấn: 0903.980.538

 

 

Căn cứ pháp luật tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

– Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/05/2010 của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu.

Đấu thầu qua mạng là gì?

Đấu thầu qua mạng hay còn gọi là đấu thầu điện tử là hình thức ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm Chính phủ nhằm nâng cao tính minh bạch, giảm chi phí về mặt hành chính cho Chính phủ từ việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

Đấu thầu qua mạng sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí cho cả chủ đầu tư và nhà thầu, nâng cao hiệu suất công việc, hiệu quả của công tác đấu thầu.

 

 

Lợi ích của đấu thầu qua mạng

Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng (LCNTQM) và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả có hiệu lực thi hành từ ngày 01/2/2020, thay thế Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Hệ thống đấu thầu qua mạng mang lại lợi ích rất lớn cho cấp chính quyền quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và nhà thầu, cung cấp một kênh minh bạch hóa các thông tin trong đấu thầu không chỉ của các đơn vị trong Nhà nước mà cả các tổ chức, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, giúp quá trình lựa chọn nhà thầu diễn ra công khai, minh bạch và công bằng dưới sự giám sát của cả cộng đồng và đạt được hiệu quả kinh tế nhờ tiết kiệm các chi phí so với tổ chức đấu thầu truyền thống.

Nhằm giúp học viên hiểu và vận hành được hệ thống đấu thầu điện tử, áp dụng trong công tác đấu thầu tại đơn vị mình.

Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng nhằm trang bị cho các học viên kiến thức và kỹ năng để thao tác thành thạo, áp dụng trong công tác đấu thầu tại đơn vị mình, làm chủ được hệ thống đấu thầu mua sắm công.

Mục tiêu của khóa bồi dưỡng đấu thầu qua mạng

– Trang bị kiến thức cũng như những kỹ năng thực hành trong việc triển khai đấu thầu qua mạng, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả và chất lượng của công tác đấu thầu.
– Giới thiệu việc áp dụng Thông tư 17/2010/TT-BKH ngày 22/7/2010.
– Hướng dẫn thực hành đấu thầu qua mạng trên Internet.

Đối tượng tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

Căn cứ điều 16 Luật Đấu Thầu thì các cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu. Cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đánh giá, ban quản lí dự án chuyên nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu bồi dưỡng nghiệp vụ.

– Cán bộ, chuyên viên các đơn vị hiện đang là chủ đầu tư các dự án hoặc ban quản lý dự án; Cán bộ, chuyên viên các cơ quan, tổ chức, tổng công ty, công ty nhà nước, doanh nghiệp tham gia vào quá trình quản lý dự án, quá trình đấu thầu, quá trình thực hiện hợp đồng hoặc thực hiện công tác tư vấn đấu thầu (theo quy định, tất cả các cá nhân tham gia vào quá trình quản lý đấu thầu đều phải có chứng chỉ đấu thầu);

– Nhà thầu tham gia đấu thầu vào các dự án, công trình, gói thầu thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và các đối tượng đơn vị, cá nhân khác có nhu cầu.

Nội dung bồi dưỡng

Chuyên đề 1: Tổng quan về đấu thầu qua mạng.

▪️ Giới thiệu về hệ thống đấu thầu qua mạng, giao diện chính, các chức năng, thông tin chính trên mạng.

▪️ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng (LCNTQM) và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả (TT11) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/2/2020.

▪️ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về 07 Mẫu 07 Hồ sơ mời thầu qua mạng; 

▪️ Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

▪️ Giới thiệu trang chủ Hệ thống Đấu thầu qua mạng

▪️ Chức năng của bên mời thầu

▪️ Công nghệ bảo mật

▪️ Các phân hệ chức năng của Hệ thống đấu thầu qua mạng

▪️ Giới thiệu về Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC và Cổng Thông tin Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Chuyên đề 2: Đăng ký người dùng bên mời thầu. Đăng thông báo mời thầu và cho phép tải hồ sơ mởi thầu

▪️ Quy trình đăng ký bên mời thầu/nhà thầu, đăng tải thông tin đấu thầu; Quy trình đấu thầu qua mạng (các bước như thông báo mời thầu (TBMT), bán hồ sơ mời thầu (HSMT), mở thầu, nhập kết quả đánh giá, chọn nhà thầu trúng thầu).

▪️ Hướng dẫn bên mời thầu/nhà thầu chuẩn bị kịch bản để đấu thầu qua mạng (Thực hành máy tính).

▪️ Hướng dẫn đóng vai bên mời thầu, nhà thầu tiến hành thực hiện đấu thầu qua mạng (Thực hành trên máy tính).

Chuyên đề 3: Quy trình

▪️ Quy trình tải hồ sơ mời thầu,nộp hồ sơ tham gia đấu thầu qua mạng.

▪️ Hướng dẫn quy trình đấu thầu qua mạng cho bên mời thầu (Đăng tải TBMT, phát hành HSMT, mở thầu, nhập kết quả đánh giá, chọn nhà thầu trúng thầu) và nhà thầu (tham dự thầu) (Thực hành trên máy tính).

▪️ Tra cứu kết quả mời thầu dành cho Nhà thầu

▪️ Giải đáp thắc mắc về đấu thầu qua mạng, thảo luận, kế hoạch triển khai đấu thầu qua mạng.

▪️ Xác nhận kết quả khóa đào tạo.

 

 

Học phí khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

▪️ Học phí lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng là 1,500,000 đồng/1 học viên.

▪️ Học phí bao gồm giáo trình, Giảng dạy, công tác phí, thuế TNGV/TNDN, đi lại của giảng viên và ban tổ chức. Công tác tổ chức quản lý lớp, tài liệu, ra đề, chấm bài kiểm tra và cấp chứng chỉ.

Thủ tục nhập học

Quý học viên muốn đăng ký lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

2 ảnh 3×4.

Chứng minh photo.

Và máy tính cá nhân để phục vụ viên học.

Đơn vị tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng.

Hiện nay nhiều cá nhân không có đủ điều kiện để đến trung tâm đăng kí học và nhận chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu, họ chọn cách học đấu thầu qua mạng để thuận tiện hơn và ít tốn thời gian hơn.

Quý học viên và cá nhân, đơn vị nào có nhu cầu đăng ký khóa bồi dưỡng nghiệp vụ đầu thầu cơ bản. Có thể liên hệ trung tâm CRS VINA.

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://daotaoantoan.org/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

✔️ Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

✔️ Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

✔️ Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

✔️ Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

 

5/5 - (2 bình chọn)

About Anh Ngô Thị

Avatar of Anh Ngô Thị

Check Also

Tư vấn tuân thủ quy định pháp luật môi trường

Tư vấn tuân thủ quy định pháp luật môi trường

Tư vấn tuân thủ quy định pháp luật môi trường1 Tuân thủ quy định pháp …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo

0984886985