Home / Dịch vụ / Khóa học đấu thầu cơ bản tại Hồ Chí Minh

Khóa học đấu thầu cơ bản tại Hồ Chí Minh

Nhằm cung cấp kiến thức cơ bản cho các cán bộ, nhân viên về những điểm mới của Luật Đấu thầu số 43 và Nghị định số 63, CRS VINA thông báo khai giảng các khóa học đấu thầu cơ bản tại Hồ Chí Minh.

 Các khóa học khai giảng liên tục, tạo điều kiện cho các học viên sắp xếp đăng ký theo lịch làm việc.

icon moi Tư vấn tận tình, chuyên nghiệp, kết nối trọn đời sau khóa học. icon moi

icon-dong-hungole-blog (480) Được cấp chứng chỉ đấu thầu cơ bản có giá trị toàn quốc. icon-dong-hungole-blog (480)

24 7 icon Hotline 0903.980.538

📌 Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội.

📌 Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
📌 Căn cứ thông tư 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/1/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu;
📌 Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Trung tâm đào tạo và chứng nhận CRS VINA.
CRS VINA thông báo khai giảng khóa học đấu thầu cơ bản tại Hồ Chí Minh theo quy định. Quý học viên và tổ chức có nhu cầu, vui lòng liên hệ Hotline: 0903.980.538

Email: lananhcrsvina@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

Mục đích của khóa học đấu thầu cơ bản tại Hồ Chí Minh

Với mục đích giúp cho các cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực liên quan cập nhật được các quy định pháp luật mới nhất, nắm vững kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ Đấu thầu. 

Sau khi học tập và kết thúc khóa đào tạo đấu thầu học viên được trang bị đầy đủ kiến thức, kĩ năng:

– Nắm rõ và sử dụng văn bản pháp luật liên quan đến đấu thầu mới nhất.

– Nắm được các hình thức đấu thầu và ưu nhược điểm.

– Học được quy trình lập kế hoạch đấu thầu, sơ tuyển nhà thầu và những hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp với từng gói thầu.

– Cách giải quyết, xử lí vấn đề thực tế phát sinh trong đấu thầu.

– Nhận được chứng chỉ đào tạo đấu thầu từ trường có hiệu lực toàn quốc.

Khóa học đấu thầu cơ bản tại Hồ Chí Minh dành cho những đối tượng nào?

Đối tượng cần có chứng chỉ đầu thầu cơ bản và cần đăng ký khóa học đầu thầu cơ bản bao gồm:

Mọi cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu cần phải có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu (Các chuyên viên quản lý dự án, thành viên tổ chuyên gia đấu thầu của chủ đầu tư; người ký tờ trình, thẩm định, ký duyệt các báo cáo, quyết định duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, quyết định chỉ định thầu, kết quả đấu thầu… trong công tác mua sắm hàng hóa, thuê tư vấn xây dựng, lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình xây dựng.

Những người là chủ đầu tư có tham gia vào công tác đấu thầu, mời thầu, các gói đấu thầu như xây lắp, tư vấn, mua sắm thiết bị hàng hóa.

Những cá nhân đã tham dự khóa học đấu thầu trước và giờ muốn tham dự để cập nhật những điểm mới của luật đấu thầu số 43/2013/QH13 mới được Quốc hội thông qua.

 

Học đấu thầu cơ bản tại Hà Nội

 

Nội dung khóa học đấu thầu cơ bản tại Hồ Chí Minh

Nội dung khoa khọc đấu thầu cơ bản tại Hồ Chí Minh bao gồm các nội dung trong chương trình khung của Luật Đầu thầu và những nội dung cập nhật theo các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu hiện hành.

icon-dong-hungole-blog (467) Chuyên đề 1: Tổng quan về đấu thầu

Chuyên đề này giới thiệu tổng quan về đấu thầu, những quy định chung về đấu thầu, bao gồm:

Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Giải thích từ ngữ liên quan trong đấu thầu.

Đăng tải thông tin trong đấu thầu, đấu thầu qua mạng.

Tư cách hợp lệ của nhà thầu. Điều kiện tham gia đấu thầu. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

Yêu cầu đối với bên mời thầu, tổ chuyên gia đấu thầu. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu.

Đấu thầu quốc tế và ưu đãi trong đấu thầu quốc tế. Đồng tiền dự thầu, ngôn ngữ trong đấu thầu, chi phí trong đấu thầu. Quy định về thời gian trong đấu thầu.

Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, bảo đảm dự thầu.

Các hành vi bị cấm trong đấu thầu.

icon-dong-hungole-blog (467) Chuyên đề 2: Các hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu.

Phương thức đấu thầu.

icon-dong-hungole-blog (467) Chuyên đề 3: Hợp đồng

Chuyên đề này giới thiệu các nội dung về hợp đồng, bao gồm:

Nguyên tắc xây dựng hợp đồng.

Các hình thức hợp đồng.

Bảo đảm thực hiện hợp đồng.

Thành phần và nội dung hợp đồng.

Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng, điều chỉnh giá hợp đồng và điều chỉnh hợp đồng.

Bảo hành.

Thanh, quyết toán, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

icon-dong-hungole-blog (467) Chuyên đề 4: Kế hoạch đầu thầu

Nguyên tắc lập kế hoạch đấu thầu.

Căn cứ lập kế hoạch đấu thầu.

Nội dung kế hoạch đấu thầu.

Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu.

icon-dong-hungole-blog (467) Chuyên đề 5: Sơ tuyển nhà thầu

Phạm vi áp dụng trong quá trình sơ tuyển nhà thầu.

Quy trình sơ tuyển nhà thầu

icon-dong-hungole-blog (467) Chuyên đề 6: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

Chuyên đề này giới thiệu các nội dung về đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, bao gồm:

Chuyên đề 6.1: Quy trình đấu thầu đối với nhà thầu là tổ chức

Chuẩn bị đấu thầu.

Tổ chức đấu thầu.

Đánh giá hồ sơ dự thầu.

Đàm phán hợp đồng.

Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu.

Thông báo kết quả đấu thầu.

Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

Ký kết hợp đồng.

Chuyên đề 6.2: Quy trình lựa chọn nhà thầu tư vấn cá nhân

icon-dong-hungole-blog (467) Chuyên đề 7: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp.

Chuẩn bị đấu thầu.

Tổ chức đấu thầu.

Đánh giá hồ sơ dự thầu.

Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu.

Thông báo kết quả đấu thầu.

Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

Ký kết hợp đồng.

icon-dong-hungole-blog (467) Chuyên đề 8: Các hình thức lựa chọn nhà thầu khác

Chỉ định thầu.

Mua sắm trực tiếp.

Chào hàng cạnh tranh.

Tự thực hiện.

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

Lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

icon-dong-hungole-blog (467) Chuyên đề 9: Các vấn đề khác liên quan

Hủy đấu thầu và loại bỏ hồ sơ dự thầu.

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong đấu thầu.

Quản lý nhà nước về đấu thầu.

Kiểm tra, thanh tra đấu thầu.

Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu.

Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.

icon-dong-hungole-blog (467) Chuyên đề 10: Các điểm mới thay đổi trong Luật Đấu thầu

Các điểm mới thay đổi trong Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 mới được quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014.

Sau khi hoàn thành, kết thúc khóa học đào tạo đấu thầu, học viên sẽ có đầy đủ kiến thức, nghiệp vụ kĩ năng liên quan đến quy trình thực hiện đấu thầu trong các trường hợp khác nhau

Học phí

Học phí cho khóa học đấu thầu cơ bản tại Hồ Chí Minh là 1,000,000 VNĐ/học viên/khóa.

Học phí đã bao gồm tài liệu, đồ ăn nhẹ và nước uông và phí cấp chứng chỉ đấu thầu.

Chứng chỉ đấu thầu cơ bản

Học viên sau khi hoàn thành chương trình và thông qua kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ đấu thầu cơ bản theo đúng quy định hiện hành.

Chứng chỉ đấu thầu cơ bản do CRS VINA cấp cho các học viên sẽ có giá trị toàn quốc trong thời hạn quy định, phù hợp với từng lĩnh vực, ngành nghề quy định.

 

Lớp học đấu thầu cơ bản

 

Thủ tục đăng ký khóa học

Các học viên có nhu cầu đăng ký hóa học đấu thầu cơ bản tại Hồ Chí Minh, cần chuẩn bị:

02 ảnh màu 3×4.

1 CMND photo.

Hoặc liên hệ trực tiếp hotline 0903.980.538 để được hướng dẫn cụ thể.

Địa điểm và thời gian khóa học

Hội trường công ty CRS VINA tại số 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

Nếu địa điểm thay đổi chúng tôi sẽ thông báo đến khách hàng trước 03 ngày.

Quý khách có thể gọi 0903.980.538 hoặc đến trực tiếp văn phòng CRS VINA để đăng ý và được tư vấn hướng dẫn cụ thể hơn.

Thời gian theo quy định tối thiểu là 3 ngày làm việc. Và được tổ chức trong giờ hành chính

Đăng ký khóa học đấu thầu cơ bản tại Hồ Chí Minh ở đâu?

Hiện nay có nhiều địa chỉ cung cấp khóa học đấu thầu cơ bản. Trong đó CRS VINA là một trong những đơn vị được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép đủ điều kiện tổ chức khóa học đấu thầu cơ bản.

Các khóa học do giảng viên đứng lớp là là các chuyên gia, Giáo sư, Tiến sĩ làm việc Cục Đấu thầu – Bộ Kế hoạch & Đầu tư và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực.

Ngoài ra, chúng tôi có tổ chức các khóa học đấu thầu theo chuyên đề, quý học viên có nhu cầu cứ liên hệ CRS VINA.

Các bạn có thắc mắc gì về khóa học đấu thầu cơ bản tại Hồ Chí Minh cần tư vấn, giải đáp vui lòng liên hệ với Chúng tôi theo hotline: 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://daotaoantoan.org/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

icon-dong-hungole-blog (475) Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

5/5 - (1 bình chọn)

About Anh Ngô Thị

Avatar of Anh Ngô Thị

Check Also

Tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất tại Thái Bình (3)

Tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất tại Thái Bình

Tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất tại Thái Bình1 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo

0984886985