Home / Huấn luyện sơ cấp cứu / Tăng cường kiểm soát các dự án, nguồn thải lớn, có nguy cơ gây sự cố môi trường

Tăng cường kiểm soát các dự án, nguồn thải lớn, có nguy cơ gây sự cố môi trường

Tăng cường kiểm soát các dự án, nguồn thải có nguy cơ gây sự cố môi trường
Trong năm 2017, Tổng cục Môi trường đã đẩy mạnh công tác kiểm soát các dự án, nguồn thải lớn, có nguy cơ gây sự cố môi trường; tích cực, chủ động, khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và địa phương thực hiện các hoạt động kiểm tra, khắc phục, xử lý kịp thời các điểm nóng về môi trường, tạo được sự đồng thuận và ủng hộ của cộng đồng, dư luận.
Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, trong năm 2017, Tổng cục đã tập trung triển khai xây dựng Đề án kiểm soát đặc biệt đối với các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; xây dựng hệ thống tiêu chí về môi trường làm cơ sở lựa chọn, sàng lọc loại hình sản xuất và công nghệ sản xuất trong thu hút đầu tư, xem xét, phê duyệt các dự án đầu tư, đảm bảo không thu hút công nghệ sản xuất lạc hậu vào Việt Nam; nghiên cứu, đề xuất triển khai nhiệm vụ nhằm hoàn thiện chính sách áp dụng các công cụ kinh tế để kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường theo nguyên tắc thị trường như các quỹ bảo hiểm, quota phát thải, nhãn sinh thái và các tín chỉ cacbon; xây dựng hướng dẫn các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương xử lý, ứng phó, giải quyết các vụ việc, sự cố môi trường khi xảy ra trên địa bàn; triển khai xây dựng hướng dẫn xử lý số liệu quan trắc online tự động; có văn bản hướng dẫn các địa phương xây dựng quy chuẩn riêng của từng địa phương trên cơ sở quy hoạch, khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận, chất lượng môi trường nền của địa phương.
Tăng cường kiểm soát các dự án, nguồn thải lớn, có nguy cơ gây sự cố môi trường
Tăng cường kiểm soát các dự án, nguồn thải lớn, có nguy cơ gây sự cố môi trường

Tiến độ xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg đã có sự chuyển biến tích cực. Tính đến nay, đã có 400/439 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg, đạt tỷ lệ 91,1%, 209/435 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg cơ bản hoàn thành các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để, không còn gây ô nhiễm môi trường, đạt tỷ lệ 44%. Đồng thời, hầu hết các các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg đều phải thực hiện ngay các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong thời gian xử lý triệt để theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, qua đó đã góp phần giảm thiểu tác động ô nhiễm môi trường tới cộng đồng.

Năm 2018, Tổng cục Môi trường sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường nước, đất, không khí từ Trung ương đến địa phương. Đẩy mạnh công tác soát ô nhiễm khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tập trung vào các khu công nghiệp đang hoạt động nhưng chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá công tác bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên phạm vi cả nước. Tổ chức thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; hoàn thiện Kế hoạch giám sát chất lượng môi trường làng nghề, xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật triển khai thực hiện Kế hoạch cho 08 loại hình làng nghề trong đó áp dụng thử nghiệm việc phân loại làng nghề theo mức độ ô nhiễm môi trường.

Đồng thời tích cực triển khai các hoạt động khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các khu vực bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và suy thoái nặng; trong đó tăng cường hoạt động điều phối triển khai Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước.

CTTĐT

5/5 - (1 bình chọn)

About sonlt

Avatar of sonlt

Check Also

Đánh giá nhận diện rủi ro an toàn hoá chất

Đánh giá nhận diện rủi ro an toàn hoá chất

Đánh giá nhận diện rủi ro an toàn hoá chất1 ☘ Đánh giá nguy cơ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo

0984886985