BÁO GIÁ HUẤN LUYỆN ATLĐ

BÁO GIÁ HUẤN LUYỆN ATLĐ

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động – Quy định bắt buộc với tất cả các tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng người lao động, đang là hoạt động được nhiều doanh nghiệp, cá nhân quan tâm. Ngoài thời gian, địa điểm để đơn vị tổ chức các khóa huấn luyện. Nhiều doanh nghiệp và cá nhân nhắn tin cho Crs Vina hỏi về bảng giá và muốn được báo giá huấn luyện ATLĐ.

Crs Vina chuyên tổ chức các khóa huấn luyện theo từng nhóm đối tượng được quy định tại Nghị định 44/2015/NĐ-CP mỗi nhóm đối tượng sẽ có mức giá khác nhau. Chúng tôi sẽ báo giá huấn luyện ATLĐ theo từng nhóm đối tượng khác nhau.

Quý khách có thể liên hệ trực tiếp trung tâm chúng tôi để được tư vấn qua HOTLINE: 0903.980.538

Hoặc Email: lananhcrsvina@gmail.com

Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ gửi đến quý khách hàng bảng giá chi tiết huấn luyện an toàn lao động tại CRS VINA theo từng nhóm lao động:

 

bao gia huan luyen atld FILEminimizer

 

1️⃣ BIỂU PHÍ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 1 – CÁN BỘ QUẢN LÝ HIỆN NAY

 

STT

 

 

Số lượng học viên Chi phí (VNĐ/ngày học) Ghi chú
 

 

1

 

Dưới 20 người 7.500.000 đồng/ngày – Huấn luyện theo chương trình khung và theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ/CP và 140/2018/NĐ-CP

– Chi phí huấn luyện gồm: tài liệu, lệ phí thi, lệ phí cấp chứng nhận khóa học theo mẫu quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

– Nếu doanh nghiệp ở tỉnh thì bên chúng tôi sẽ tính thêm chi phí đi lại cho Giảng viên.

 

 

2

20 – 40 người 9.000.000 đồng/ngày

 

 

3

40 – 60 người 11.000.000 đồng/ngày
 

4

60 – 100 người 13.000.000 đồng/ngày

 👉🏽 Báo giá huấn luyện tại cơ sở của công ty đào tạo Crs Vina nhóm 1

Số lượng học viên

 

Chi phí (VNĐ/ngày học) Ghi chú
 

 

01

 

 

200.000 đồng/học viên

– Huấn luyện theo chương trình khung và theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ/CP và 140/2018/NĐ-CP

– Chi phí huấn luyện gồm: tài liệu, lệ phí thi, lệ phí cấp chứng nhận khóa học theo mẫu quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP. Kèm theo nước uống, thức ăn nhẹ.

Địa điểm: Hội trường công ty CRS VINA

Lịch học sẽ thông báo cụ thể đến doanh nghiệp khi có đủ số lượng học viên đăng ký.

 

 

2️⃣ BIỂU PHÍ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 2 – CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH AN TOÀN LAO ĐỘNG HIỆN NAY

 

STT

 

 

Số lượng học viên Chi phí (VNĐ/ngày học) Ghi chú
 

 

1

 

Dưới 20 người 11.000.000 đồng/ngày – Huấn luyện theo chương trình khung và theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ/CP và 140/2018/NĐ-CP

-Thời gian huấn luyện: 48 giờ.

– Chi phí huấn luyện gồm: tài liệu, lệ phí thi, lệ phí cấp chứng nhận khóa học theo mẫu quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

– Nếu doanh nghiệp ở tỉnh thì bên chúng tôi sẽ tính thêm chi phí đi lại cho Giảng viên.

 

 

2

20 – 40 người 13.000.000 đồng/ngày

 

 

3

40 – 60 người 15.000.000 đồng/ngày

 

👉🏽 Báo giá huấn luyện tại cơ sở của công ty đào tạo Crs Vina nhóm 2

 

Số lượng học viên

 

Chi phí (VNĐ/ngày học) Ghi chú
 

 

01

 

 

800.000 đồng/học viên

– Huấn luyện theo chương trình khung và theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ/CP và 140/2018/NĐ-CP

– Chi phí huấn luyện gồm: tài liệu, lệ phí thi, lệ phí cấp chứng nhận khóa học theo mẫu quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP. Kèm theo nước uống, thức ăn nhẹ.

Địa điểm: Hội trường công ty CRS VINA

Lịch học sẽ thông báo cụ thể đến doanh nghiệp khi có đủ số lượng học viên đăng ký.

 

3️⃣ BẢNG BIỂU PHÍ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 3 – NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG.

STT

 

 

Số lượng học viên Chi phí (VNĐ/ngày học) Ghi chú
 

 

1

 

Dưới 20 người 7.000.000 đồng/ngày – Huấn luyện theo chương trình khung và theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ/CP và 140/2018/NĐ-CP

-Thời gian huấn luyện: 24 giờ.

– Chi phí huấn luyện gồm: tài liệu, lệ phí thi, lệ phí cấp chứng nhận khóa học theo mẫu quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

– Nếu doanh nghiệp ở tỉnh thì bên chúng tôi sẽ tính thêm chi phí đi lại cho Giảng viên.

 

 

2

20 – 40 người 9.000.000 đồng/ngày

 

 

3

40 – 60 người 11.000.000 đồng/ngày

 

👉🏽 Báo giá huấn luyện tại cơ sở của công ty đào tạo CRS VINA Nhóm 3

 

Số lượng học viên

 

Chi phí (VNĐ/ngày học) Ghi chú
 

 

01

 

 

250.000 đồng/học viên

– Huấn luyện theo chương trình khung và theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ/CP và 140/2018/NĐ-CP

– Chi phí huấn luyện gồm: tài liệu, lệ phí thi, lệ phí cấp chứng nhận khóa học theo mẫu quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP. Kèm theo nước uống, thức ăn nhẹ.

Địa điểm: Hội trường công ty CRS VINA

Lịch học sẽ thông báo cụ thể đến doanh nghiệp khi có đủ số lượng học viên đăng ký.

 

 

4️⃣ BẢNG BIỂU PHÍ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 4 – NGƯỜI LAO ĐỘNG NGOÀI 3 NHÓM TRÊN

 

STT

 

 

Số lượng học viên Chi phí (VNĐ/ngày học) Ghi chú
 

 

1

 

Dưới 50 người 7.000.000 đồng/ngày – Huấn luyện theo chương trình khung và theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ/CP và 140/2018/NĐ-CP

-Thời gian huấn luyện: 16 giờ.

– Chi phí huấn luyện gồm: tài liệu, lệ phí thi, lệ phí cấp chứng nhận khóa học theo mẫu quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

– Nếu doanh nghiệp ở tỉnh thì bên chúng tôi sẽ tính thêm chi phí đi lại cho Giảng viên.

 

 

2

50 – 100 người 9.000.000 đồng/ngày

 

 

3

100 – 200 người 11.000.000 đồng/ngày
 

4

 

 

 

 

200 – 300 người

 

13.000.000 đồng/ngày

5 Trên 300 người 15.000.000 đồng/ngày

 

👉🏽 Báo giá huấn luyện tại cơ sở của công ty đào tạo CRS VINA Nhóm 4

 

Số lượng học viên

 

Chi phí (VNĐ/ngày học) Ghi chú
 

 

01

 

 

100.000 đồng/học viên

– Huấn luyện theo chương trình khung và theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ/CP và 140/2018/NĐ-CP

– Thời gian 16 giờ hoặc 30 giờ.

– Chi phí huấn luyện gồm: tài liệu, lệ phí thi, lệ phí cấp chứng nhận khóa học theo mẫu quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP. Kèm theo nước uống, thức ăn nhẹ.

Địa điểm: Hội trường công ty CRS VINA

Lịch học sẽ thông báo cụ thể đến doanh nghiệp khi có đủ số lượng học viên đăng ký.

 

5️⃣ BẢNG BIỂU PHÍ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 5 – NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC Y TẾ

Chi phí đào tạo tại cơ sở của công ty đào tạo CRS VINA

Số lượng học viên

 

Chi phí (VNĐ/ngày học) Ghi chú
 

 

01

 

 

800.000 đồng/học viên

– Huấn luyện theo chương trình khung và theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ/CP và 140/2018/NĐ-CP

– Thời gian 16 giờ (02 ngày làm việc)

– Chi phí huấn luyện gồm: tài liệu, lệ phí thi, lệ phí cấp chứng nhận khóa học theo mẫu quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP. Kèm theo nước uống, thức ăn nhẹ.

Địa điểm: Hội trường công ty CRS VINA

Lịch học sẽ thông báo cụ thể đến doanh nghiệp khi có đủ số lượng học viên đăng ký.

 

6️⃣ BẢNG BIỂU PHÍ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 6 – VỆ SINH VIÊN

STT

 

 

Số lượng học viên Chi phí (VNĐ/ngày học) Ghi chú
 

 

1

 

Dưới 20 người 7.500.000 đồng/Khóa – Huấn luyện theo chương trình khung và theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ/CP và 140/2018/NĐ-CP

-Thời gian huấn luyện: 16 giờ.

– Chi phí huấn luyện gồm: tài liệu, lệ phí thi, lệ phí cấp chứng nhận khóa học theo mẫu quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

– Nếu doanh nghiệp ở tỉnh thì bên chúng tôi sẽ tính thêm chi phí đi lại cho Giảng viên.

 

 

2

20 – 40 người 9.000.000 đồng/Khóa

 

 

3

40 – 60 người 11.000.000 đồng/Khóa
 

4

 

 

 

 

60 – 100 người

 

13.000.000 đồng/Khóa

 

👉🏽 Báo giá huấn luyện ATLĐ tại cơ sở của công ty đào tạo CRS VINA Nhóm 6

Số lượng học viên

 

Chi phí (VNĐ/ngày học) Ghi chú
 

 

01

 

 

400.000 đồng/học viên

– Huấn luyện theo chương trình khung và theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ/CP và 140/2018/NĐ-CP

– Thời gian 16 giờ hoặc 30 giờ.

– Chi phí huấn luyện gồm: tài liệu, lệ phí thi, lệ phí cấp chứng nhận khóa học theo mẫu quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP. Kèm theo nước uống, thức ăn nhẹ.

Địa điểm: Hội trường công ty CRS VINA

Lịch học sẽ thông báo cụ thể đến doanh nghiệp khi có đủ số lượng học viên đăng ký.

 Chi tiết về các khóa huấn luyện được tổ chức bởi CRS VINA và báo giá huấn luyện ATLĐ phù hợp với đơn vị. Vui lòng liên hệ

PHÒNG AN TOÀN – CÔNG TY CRS VINA 

✔️ Hotline: 0903.980.5380984.886.985

✔️ Website: https://daotaoantoan.org/

✔️ Facebook: https://www.facebook.com/daotaoantoancrsvina/

✔️ Email: lananhcrsvina@gmail.com

✔️ Địa chỉ: 331/70/92 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

✔️ Chi nhánh Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

✔️ Chi nhánh Hà Nội: Số nhà 24 ngách 25, Ngõ 97, Phố Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

5/5 - (1 bình chọn)

About Anh Ngô Thị

Avatar of Anh Ngô Thị

Check Also

An toàn vệ sinh lao động là gì

An toàn vệ sinh lao động là gì?

An toàn vệ sinh lao động là gì?1 An toàn vệ sinh lao động là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo

0984886985