Home / Huấn luyện sơ cấp cứu (page 4)

Huấn luyện sơ cấp cứu

Chứng nhận ISO 14001:2015

Chứng nhận ISO 14001:2015

Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 14001 là gì? ISO 14001 là một hệ thống quản lý môi trường đầu tiên được thừa nhận. Chứng nhận ISO 14001 hiện nay được áp dụng khá rộng rãi nhằm đáp ứng mục địch quản lý và giảm thiểu tác động tiêu …

Read More »

Giấy phép xả thải vào nguồn nước

Giấy phép xả thải vào nguồn nước ☸️ Giấy phép xả thải vào nguồn nước là gì? Giấy phép xả thải vào nguồn nước là quá trình phân tích, đánh giá, ảnh hưởng nước thải đến môi trường nước (chính là nguồn tiếp nhận). Từ đó, có thể đề ra …

Read More »

An toàn vệ sinh viên

An toàn vệ sinh lao động là những giải pháp nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động và những người xung quanh. Đây là một vấn đề quan trọng trong môi trường lao động. Vấn đề này đã được Luật hóa trong một văn bản cụ …

Read More »
Chat Zalo

0984886985