Home / Dịch vụ / Công ty huấn luyện an toàn lao động tại Thái Bình

Công ty huấn luyện an toàn lao động tại Thái Bình

CRS VINA là một đơn vị tiên phong trong lĩnh vực An toàn – Môi Trường tại Việt Nam. Chúng tôi luôn đặt mục tiêu cao về giá trị, không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ của mình. Công ty huấn luyện an toàn lao động tại Thái Bình CRS VINA thường xuyên khai giảng các khóa huấn luyện an toàn lao động tại các huyện trong tỉnh Thái Bình như Đông Hưng, Hưng Hà, Kiến Xương, Thái Thụy, Tiền Hải, Vũ Thư,….

Các nhóm đối tượng cần tham gia huấn luyện an toàn lao động

Đối tượng tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Nhóm 1: Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc. Người phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương. Cấp phó của người đứng đầu như trên được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở. Những người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm 1, 3, 5, 6 quy định tại khoản này. Bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

Nhóm 5: Người làm công tác y tế.

Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Lý do nên huấn luyện an toàn lao động

Huấn luyện an toàn lao động có nhiều lợi ích quan trọng cho cả nhân viên và doanh nghiệp tại Thái Bình.

✔️ Nhận biết nguy cơ và phòng tránh tai nạn: Nhân viên sau khi được đào tạo huấn luyện sẽ hiểu và nhận biết các nguy cơ tiềm ẩn trong môi trường làm việc của họ. Họ sẽ biết cách đối phó và áp dụng biện pháp phòng tránh để giảm nguy cơ tai nạn lao động.

✔️ Phòng ngừa rủi ro trong quy trình sản xuất: Doanh nghiệp sau khi hoàn thành khóa huấn luyện sẽ có kiến thức để thiết lập các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong quy trình sản xuất, vận hành và bảo dưỡng. Điều này giúp đảm bảo an toàn và sự bảo vệ cho nhân viên và quy trình làm việc.

✔️ Giảm thiểu chi phí khi xảy ra nguy cơ mất an toàn: Nhờ việc tăng cường an toàn lao động, doanh nghiệp có thể giảm thiểu các chi phí liên quan đến tai nạn lao động, bao gồm tiền bảo hiểm và chi phí thay thế nhân viên bị thương.

✔️ Tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm: Môi trường làm việc an toàn và không xảy ra tai nạn giúp tăng năng suất lao động và đảm bảo chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ. Các doanh nghiệp có thể sản xuất hiệu quả hơn và cung cấp sản phẩm chất lượng cao hơn.

✔️ Tuân thủ pháp luật: Doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định về luật an toàn lao động, từ đó tránh rủi ro về pháp lý và tiềm ẩn các hậu quả pháp lý.

✔️ Uy tín và chuyên nghiệp: Quá trình huấn luyện an toàn lao động giúp doanh nghiệp xây dựng một hình ảnh uy tín và chuyên nghiệp. Điều này có thể tạo lòng tin cho khách hàng, đối tác và cộng đồng.

✔️ Bảo vệ tính mạng và sức khỏe của nhân viên: Cuối cùng, như đã đề cập, việc huấn luyện an toàn lao động có thể bảo vệ tính mạng và sức khỏe của nhân viên. Nó giúp họ tránh khỏi các tình huống nguy hiểm có thể dẫn đến thương tật hoặc tử vong.

Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động của từng nhóm gồm những nội dung gì?

Căn cứ theo Điều 18 Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định về nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, cụ thể như sau:

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1

– Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

– Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

+ Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở.

+ Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

+ Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động.

+ Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 2

– Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

– Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động:

+ Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở.

+ Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

+ Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

+ Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

+ Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động.

+ Xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm.

+ Phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp.

+ Xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động; nghiệp vụ công tác tự kiểm tra.

+ Công tác Điều tra tai nạn lao động; những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động.

+ Quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

+ Hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

+ Sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

+ Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động.

– Nội dung huấn luyện chuyên ngành:

+ Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại.

+ Quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Nội dung huấn luyện nhóm 3

– Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

– Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:

+ Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động.

+ Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

+ Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

+ Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

+ Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân.

+ Nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

– Nội dung huấn luyện chuyên ngành:

+ Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại.

+ Phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm.

+ Quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động.

+ Kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động.

Nội dung huấn luyện nhóm 4

– Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:

+ Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động.

+ Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động.

+ Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

+ Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

+ Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

+ Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

– Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Nội dung huấn luyện an toàn nhóm 5:

– Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

– Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

+ Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở.

+ Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

+ Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động.

+ Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;

Nội dung huấn luyện nhóm 6:

Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

Thời gian huấn luyện an toàn vệ sinh lao động của từng nhóm tối thiểu bao nhiêu giờ?

Theo Điều 19 Nghị định 44/2016/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Nghị định 140/2018/NĐ-CP quy định về thời gian huấn luyện như sau:

Thời gian huấn luyện lần đầu tối thiểu được quy định như sau:

– Nhóm 1, nhóm 4: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

– Nhóm 2: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra.

– Nhóm 3: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

– Nhóm 5: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

– Nhóm 6: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

Công ty huấn luyện an toàn lao động tại Thái Bình

CRS VINA đã được Cục An toàn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp phép đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

Trung tâm huấn luyện an toàn của CRS VINA tự hào về những ưu điểm sau đây, đó là:

⭐ Chi phí cạnh tranh và chất lượng đảm bảo: Trung tâm cung cấp các khóa huấn luyện an toàn với mức giá cạnh tranh, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cao trong quá trình đào tạo. Điều này giúp các doanh nghiệp tiết kiệm nguồn lực mà vẫn có được kiến thức và kỹ năng an toàn lao động cần thiết.

⭐ Lịch tổ chức linh động: Trung tâm cung cấp lịch tổ chức huấn luyện linh hoạt, tùy chỉnh dựa trên tình hình sản xuất của từng công ty. Điều này đảm bảo rằng doanh nghiệp có thể tối ưu hóa quá trình học tập cho nhân viên mà không ảnh hưởng đến sản xuất.

⭐ Thủ tục cấp chứng nhận nhanh chóng: Trung tâm cam kết thực hiện thủ tục và cấp chứng nhận huấn luyện an toàn lao động theo đúng quy định của pháp luật một cách nhanh chóng và hiệu quả.

⭐ Giảng viên có kinh nghiệm: Trung tâm có đội ngũ giảng viên là những người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an toàn lao động. Sự hiểu biết và kinh nghiệm của họ đóng vai trò quan trọng trong việc truyền đạt kiến thức và kỹ năng cho học viên.

⭐ Bài giảng phù hợp: Bài giảng được đúc kết từ các tình huống thực tế, đầy đủ theo yêu cầu của pháp luật. Nội dung phù hợp với công tác an toàn lao động tại các doanh nghiệp cụ thể. Điều này đảm bảo rằng kiến thức và kỹ năng đào tạo có thể được áp dụng một cách hiệu quả trong môi trường làm việc của học viên.

⭐ Cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ dạy học đầy đủ, hiện đại, tiên tiến.

CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://daotaoantoan.org/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

⚜️ Văn phòng tại Thái Bình: Số 68 Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong, TP Thái Bình.

⚜️ Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

⚜️ Văn Phòng Giao Dịch tại TP HCM: Số 33H6, DN10, P.Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

⚜️ Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

⚜️ Văn phòng tại Thái Bình: Số 68 Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong, TP Thái Bình

⚜️ Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

⚜️ Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

⚜️ Văn phòng tại Cà Mau: đường Lý Thường Kiệt, phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

⚜️ Văn phòng tại Sơn La: đường Tô Hiệu, tổ 5, phường Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

5/5 - (2 bình chọn)

About Anh Ngô Thị

Avatar of Anh Ngô Thị

Check Also

Tư vấn tuân thủ quy định pháp luật môi trường

Tư vấn tuân thủ quy định pháp luật môi trường

Tư vấn tuân thủ quy định pháp luật môi trường1 Tuân thủ quy định pháp …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo

0984886985