Home / Dịch vụ / Hướng dẫn xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Huế

Hướng dẫn xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Huế

Hóa chất có vai trò quan trong trong sản xuất, được sử dụng rộng rãi ở hầu hết các ngành nghề và các hoạt động của đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, hoạt động hóa chất thường tiềm ẩn các nguy cơ mất an toàn, sự cố hóa chất có thể xảy ra bất kỳ thời điểm nào. Chính vì thế, các tổ chức hoạt động hóa chất phải xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố. CRS VINA cung cấp dịch vụ hướng dẫn xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Huế. Đảm bảo đúng quy định của pháp luật, thời gian nhanh chóng, chi phí tối ưu nhất.

👇👇👇

Hotline 0903.980.538

Căn cứ Nghị định 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chấtThông tư số 32/2017/TT-BCT của Bộ Công thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

Trung tâm CRS VINA hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất (sản xuất, kinh doanh, cất giữ, bảo quản, và sử dụng hóa chât) thực hiện xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Huế.

 

 

Đối tượng xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất.

🔹 Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng, lưu trữ và vận chuyển các hóa chất trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định 113/2017/NĐ-CP.

🔹 Tất cả các doanh nghiệp không phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất thì phải xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

 

Hướng dẫn xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Huế

Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất gồm:

Chương I: Thông tin liên quan đến hoạt động dự án, cơ sở hóa chất

Quy mô dự án: Công suất, diện tích xây dựng, địa điểm xây dựng công trình.

Công nghệ sản xuất.

Bản kê khai tên hóa chất, khối lượng, đặc tính hóa học, độc tính của mỗi loại hóa chất nguy hiểm là nguyên liệu, hóa chất trung gian và hóa chất thành phẩm.

Bản mô tả các yêu cầu kỹ thuật về bao gói, bảo quan và vận chuyển của mỗi loại hóa chất nguy hiểm. Bao gồm:

▫️ Các loại bao bì, bồn, thùng chứa hóa chất nguy hiểm dự kiến sử dụng trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển, vật liệu chế tạo và lượng chứa lớn nhất của từng loại.

▫️ Yêu cầu về tiêu chuẩn thiết kế, chế tạo, điều kiện về cơ sở thiết kế chế tạo. Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài phải ghi rõ tên tiêu chuẩn và tên tổ chức ban hành.

▫️ Các điều kiện bảo quản về nhiệt độ, áp suất, yêu cầu phòng chống va đập, chống sét, chống tĩnh điện.

Các tài liệu tham khảo kèm theo:

▫️ Bản đồ vị trí khu đất đặt dự án, cơ sở hóa chất.

▫️ Bản đồ mô tả các vị trí lưu trữ, bảo quản hóa chất dự kiến trong mặt bằng cơ sở sản xuất và trạng thái bảo quản (ngầm, nửa ngầm, trên mặt đất)

▫️ Sơ đồ mặt bằng bố trí thiết bị và sơ đồ dây chuyền công nghệ, khối lượng hóa chất nguy hiểm tại các thiết bị sản xuất chính, thiết bị chứa trung gian.

Chương II: Dự báo nguy cơ, tình huống xảy ra sự cố và kế hoạch kiểm tra, giám sát các nguồn nguy cơ sự cố hóa chất.

Lập danh sách các điểm nguy cơ bao gồm các vị trí đặt thiết bị sản xuất hóa chất nguy hiểm chủ yếu, các thiết bị hoặc khu vực tập trung lưu trữ hóa chất nguy hiểm kèm theo các điều kiện công nghệ sản xuất, bảo quản. Số người lao động dự kiến có mặt trong khu vực. Dự báo các tình huống xảy ra sự cố.

Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát các nguồn nguy cơ xảy ra sự cố:

Kế hoạch kiểm tra thường xuyên, đột xuất.

Quy định thành phần kiểm tra, trách nhiệm của người kiểm tra, nội dung kiểm tra, giám sát.

Quy định lưu trữ hồ sơ kiểm tra.

Các biện pháp nhằm giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố.

Chương III: Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

Bản nhân lực ứng phó sự cố hóa chất: Dự kiến về hệ thống tổ chức, điều hành và trực tiếp cứu hộ, xử lý sự cố.

Bản liệt kê trang thiết bị, phương tiện sử dụng ứng phó sự cố hóa chất: Tên thiết bị, số lượng, tình trang thiết bị. Hệ thống bảo vệ, hệ thống dự phòng nhằm cứu hộ, ngăn chặn sự cố. Vị trí để các thiết bị bảo vệ cá nhân và các thiết bị phục vụ ứng phó sự cố hóa chất.

Hệ thống báo nguy, hệ thống thông tin nội bộ và thông báo ra bên ngoài trong trường hợp sự cố khẩn cấp.

Kế hoạch phối hợp hành động của các lực lượng bên trong, phối hợp với lực lượng bên ngoài trong từng tình huống xảy ra sự cố hóa chất đã nêu ở chương II.

Bản hướng dẫn chi tiết các biện pháp kỹ thuật thu gom và làm sạch khu vực bị ô nhiễm do sự cố hóa chất.

Các hoạt động khác nhằm ứng phó sự cố hóa chất.

KẾT LUẬN

Đánh giá của chủ đầu tư dự án, cơ sở hóa chất về Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

Cam kết của chủ đầu tư dư án, cơ sở hóa chất.

Những kiến nghị của chủ đầu tư dự án, cơ sở hóa chất.

Danh mục hồ sơ cần chuẩn bị khi thực hiện biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

▪️ Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

▪️ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh chi nhánh.

▪️ Hợp đồng thuê đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

▪️ Giấy chứng nhận quyền sở hữu xây dựng, Giấy phép xây dựng (nếu có).

▪️ Giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC hoặc Giấy chứng nhận thẩm duyệt và nghiệm thu hệ thống PCCC.

▪️ Phương án chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Biên bản kiểm tra PCCC định kỳ.

▪️ Biên bản kiểm định hệ thống chống sét.

▪️ Giấy phép đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm của xe chở hàng do PCCC cấp, hợp đồng thuê xe.

▪️ Quyết định phê duyệt Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc Đề án BVMT hoặc Cam kết bảo vệ môi trường hoặc Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn về môi trường.

▪️ Sổ đăng ký chủ nguồn thải nguy hại.

▪️ Hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại.

▪️ Sơ đồ vị trí, sơ đồ mặt bằng tổng thể.

▪️ Sơ đồ thoát hiểm.

▪️ Nội quy lưu trữ, xuất nhập hàng hóa.

▪️ Phiếu an toàn hóa chất.

▪️ Danh sách nhân viên tham gia tổ biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất của các nhân viên này đã tham gia lớp đào tạo an toàn hóa chất.

Các bước Hướng dẫn xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Huế

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn. CRS VINA sẽ tư vấn hỗ trợ quý khách hoàn thiện đầy đủ.

Bước 2: Gửi hồ sơ đến Sở Công thương và chờ trả kết quả. Với những trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì cần phải bổ sung hồ sơ cho đầy đủ.

Bước 3: Sở Công thương sẽ tổ chức kiểm tra thực tế tại dự án, cơ sở hóa chất. Xem xét, đánh giá và xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cho tổ chức, cá nhân.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả theo giấy hẹn và tổ chức thực hiện.

Đơn vị Hướng dẫn xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Huế

Việc chuẩn bị các loại giấy tờ sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức nếu bạn không am hiểu rộng về pháp lý. Cũng có trường hợp nhiều doanh nghiệp không thể hoàn thành biện pháp trong thời gian dài và chậm trễ hoạt động kinh doanh. Với dịch vụ hướng dẫn xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất của CRS VINA, chúng tôi sẽ hỗ trợ và xử lý nhanh chóng hồ sơ, nộp hồ sơ và nhận kết quả cho doanh nghiệp.

Trung tâm CRS VINA với đội ngũ cán bộ có kiến thức chuyên môn và đội ngũ cộng tác viên có trình độ cao, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực an toàn hoá chất có thể hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc lập Kế hoạch, Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất đảm bảo đúng yêu cầu của pháp luật.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu hướng dẫn xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Huế, hãy liên hệ với CRS VINA.

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG CRS VINA

☎ Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://daotaoantoan.org/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaoantoancrsvina/

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

✔️ Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

✔️ Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

✔️ Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

✔️ Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

5/5 - (3 bình chọn)

About Anh Ngô Thị

Avatar of Anh Ngô Thị

Check Also

Tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất tại Thái Bình (3)

Tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất tại Thái Bình

Tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất tại Thái Bình1 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo

0984886985