Home / Huấn luyện sơ cấp cứu / Tài liệu đào tạo an toàn nhóm 4 gồm những gì?

Tài liệu đào tạo an toàn nhóm 4 gồm những gì?

Nghị định 44 về Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động được ban hành ngày 15/5/2016 quy định các đối tượng huấn luyện an toàn lao động được chia thành 6 nhóm chính. Trong đó, một số doanh nghiệp quan tâm đến tài liệu đào tạo an toàn nhóm 4.

Đào tạo huấn luyện an toàn lao động
Đào tạo huấn luyện an toàn lao động

364b4 icon2bdong2bcho2bblog Vậy, tài liệu đào tạo an toàn nhóm 4 gồm những gì?

Đào tạo an toàn lao động là biện pháp quan trọng để giảm thiểu rủi ro, chi phí và đảm bảo an toàn sản xuất.

Đào tạo an toàn lao động nhóm 4 nhằm phổ biến kiến thức an toàn lao động sản xuất cũng như trang bị những kỹ năng về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho những người lao động thuộc nhóm 4 theo quy định.

Pháp luật Việt Nam cũng có quy định yêu cầu những người sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện an toàn lao động cho người lao động.

364b4 icon2bdong2bcho2bblog Đối tượng đào tạo an toàn nhóm 4 gồm những ai?

Nghị định 44 quy định, nhóm đối tượng tham gia đào tạo an toàn lao động nhóm 4 gồm: Những người lao động không thuộc các nhóm 1, 2, 3, 5 bao gồm cả người học nghề và người thử việc. Là những người lao động trực tiếp tại các doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở sản xuất làm các công việc không có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. Gồm nhân viên văn phòng, kế toán, văn thư, nhân viên bán hàng, người học nghề, thử việc,…

Tài liệu đào tạo an toàn nhóm 4 gồm những gì? Nội dung huấn luyện được soạn theo khung chương trình quy định và phù hợp với ngành nghề hoạt động của đơn vị.

đào tạo an toàn hóa chất theo NĐ 113 tại Long An
đào tạo an toàn hóa chất theo NĐ 113 tại Long An

Tại sao nhóm 4 cần được đào tạo an toàn lao động khi mà không trực tiếp làm những công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động?

Tài liệu đào tạo an toàn nhóm 4 nhằm trang bị những kiến thức về an toàn lao động cho người lao động. Giúp đỡ người lao động hiểu rõ và nắm bắt được quyền và nghĩa vụ của chính mình cũng như của người sử dụng lao động. Hiểu và áp dụng được các chính sách, chế độ về an toàn vệ sinh lao động của mình tại doanh nghiệp, cơ sở.

Từ đó hạn chế rủi ro, tai nạn nghề nghiệp trong quá trình tham gia sản xuất, kinh doanh.Ở tphcm một số doanh nghiệp được đào tạo an toàn lao động trong nhóm 4 như công ty máy photo Phước An, hay môi trường Crsvina.

Mặc dù không trực tiếp làm những việc nguy hại nhưng lao động thuộc nhóm 4 cần được huấn luyện đào tạo an toàn. Tài liệu đào tạo an toàn nhóm 4 hướng dẫn nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, chỉ dẫn. Sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo hộ lao động để bảo vệ cá nhân. Cũng như nhận định được các yếu tố nguy hiểm, nguy hại, nội quy tại nơi làm việc.

Giúp các lao động thuộc nhóm 4 nắm bắt được các kỹ năng xử lý sự cố phát sinh trong quá trình làm việc.

Bồi dưỡng kiến thức về văn hóa an toàn lao động trong công việc. Phương pháp cải thiện điều kiện lao động, kỹ năng sơ cấp cứu tại chỗ.

364b4 icon2bdong2bcho2bblog Thời gian đào tạo an toàn nhóm 4

Phụ lục IV Nghị định 44 quy định rõ thời gian huấn luyện cho đối tượng nhóm 4 là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Huấn luyện định kỳ ít nhất 1 năm/ 1 lần. Để ôn lại kiến thức đã được huấn luyện lần đầu cũng như cập nhật những kiến thức, kỹ năng mới. Thời gian huấn luyện định kỳ bằng ½ thời gian huấn luyện lần đầu.

364b4 icon2bdong2bcho2bblog Cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn nhóm 4

Sau khi tham gia lớp huấn luyện đào tạo an toàn nhóm 4, các đối tượng sẽ được làm bài kiểm tra. Nếu kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động. Đồng thời sẽ được cấp sổ theo dõi cho đối tượng thuộc nhóm 4.

 

3.5/5 - (2 bình chọn)

About sonlt

Avatar of sonlt

Check Also

Đánh giá nhận diện rủi ro an toàn hoá chất

Đánh giá nhận diện rủi ro an toàn hoá chất

Đánh giá nhận diện rủi ro an toàn hoá chất1 ☘ Đánh giá nguy cơ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo

0984886985