Home / Dịch vụ / Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất nđ 113 tại Long An

Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất nđ 113 tại Long An

Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất NĐ 113 tại Long An, Trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh hiện nay thì việc sử dụng hóa chất là rất rộng rãi. Hóa chất góp phần không ít trong quá trình kinh doanh, sản xuất, phát triển của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa. Tuy nhiên, cũng chính vì được sử dụng rộng rãi mà tai nạn hóa chất xảy ra ngày càng gia tăng, gây thiệt hại về tính mạng con người cũng như tài sản. Phần lớn những tai nạn không mong muốn xảy ra do người lao động thiếu ý thức, kiến thức an toàn lao động trong việc sử dụng hóa chất. Không bảo quản hóa chất đùng cách, đúng nơi quy định. Bất cẩn trong lúc pha chế, san chiết, gây ra những trường hợp cháy nổ.

Vì thế, Pháp luật đã quy định, tất cả những cơ quan, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực hóa chất và liên quan hóa chất phải được đào tạo huấn luyện an toàn hóa chất theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP.

Đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, cá nhân có hoạt động trong lĩnh vực hóa chất.

Trung tâm huấn luyện an toàn lao động Công ty CP Tư vấn môi trường và Chứng nhận Crs Vina thường xuyên tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất theo NĐ 113 tại Long An và các tỉnh thành phía nam với chi phí hỗ trợ nhất.

Quý doanh nghiệp, quý khách nào có nhu cầu tham gia hoặc cử người tham gia khóa đào tạo.

 

animated arrow

Vui lòng liên hệ Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985 để được tư vấn MIẾN PHÍ các vấn đề liên quan đến khóa đào tạo.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO AN TOÀN HÓA CHẤT TẠI LONG AN

Những ai có thể tham gia khóa đào tạo an toàn hóa chất?

Theo Điều 32 Nghị định 113 thì đối tượng phải được đào tạo an toàn hóa chất bao gồm.

💥 💥 Là tổ chức, đơn vị, cơ sở, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực hóa chất. Từng cơ sơ sở sẽ được chia thành 3 nhóm với nội dung và thời gian đào tạo khác nhau:

🏵️ Nhóm 1: Người đứng dầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Trưởng phòng, ban, chi nhánh trực thuộc, phụ trách bộ phận sản xuất,kinh doanh, kỹ thuật. Quản đốc phân xưởng hoặc tương đương. Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 32 được giao nhiệm vụ phú trách công tác an toàn hóa chất.

🏵️ Nhóm 2: Cán bộ chuyên trách,bán chuyên trách về an toàn hóa chất tại cơ sở. Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc.

🏵️ Nhóm 3: Người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất.

 

NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO AN TOÀN HÓA CHẤT TẠI LONG AN

 

♻️ Nội dung khóa đào tạo an toàn hóa chất phải phù hợp với vị trí công tác của học viên. Phù hợp với tính chất, chủng loại, mức độ nguy hiểm của hóa chất tại cơ sở hoạt động hóa chất tham gia khóa học. Nội dung khóa đào tạo hóa chất phải phù hợp với từng nhóm như được nói đến ở trên. Bao gồm:

⏩ Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất.

⏩ Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển và sử dụng hóa chất của cơ sở, đơn vị hoạt động hóa chất.

⏩ Phương án phối hợp với các Cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài cơ sở nhằm ứng phó, khắc phục sự cố.

⏩ Biện pháp phòng ngừa, loại trừ, khắc phục sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất. Ngăn chặn hạn chế nguồn gây ô nhiễm và lan rộng ra môi trường. Biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường.

⏩ Các hóa chất nguy hiểm thuộc phạm vi quản lý và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố. Biết tên hóa chất – Đặc tính nguy hiểm – phân loại và ghi nhãn hóa chất – biện pháp phòng ngừa, xử lý và ứng phó khi có sự cố rò rỉ, cháy, nổ, phát tán hóa chất. Các thông tin về độc tính, ảnh hưởng đến môi trường, sinh thái.

⏩ Quy trình sản xuất, pha chế, san chiết, bảo quản, sử dụng hóa chất. Quy định an toàn, quy định vận hành, xử lý sự cố máy, thiết bị được giao.

⏩ Cách sử dụng, bảo quản, kiểm tra trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc. Trang thiết bị bảo vệ cá nhân phù hợp với vị trí từng công việc (bao gồm cả thiết bị phòng cháy và chữa cháy.

⏩ Quy trình ứng cứu khẩn cấp phù hợp với từng vị trí công việc và cứ hộ, thoát nạn. Phương pháp sơ cứu y tế, cấp cứu người bị nạn.

⏩ Đào tạo an toàn hóa chất tại chương trình này không điều chỉnh đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động xăn dầu, dầu khí, vật liệu nổ công nghiệp. Tổ chức, cá nhân vân chuyển hóa chất bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội bộ.

⏩ Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân có thể lồng ghép kết hợp trong khóa đào tạo an toàn hóa chất với hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

Cụ thể nội dung huấn luyện cho từng nhóm như sau:

Nhóm 1️⃣

◾ Những quy định của Pháp luật trong hoạt động hóa chất.

◾ Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, khi doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất.

◾ Phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài để ứng phó, khắc phục sự cố.

Nhóm 2️⃣

◾ Những quy định của Pháp luật về hoạt động hóa chất

◾ Các đặc tính nguy hiểm của hóa chất, phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất. Phân loại, ghi nhãn hóa chất.

◾ Quy trình quản lý an toàn hóa chất, kỹ thuật đảm bảo an toàn khi làm việc, tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm

◾ Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất.

◾ Giải pháp ngăn ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. Phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền nhằm huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố. Giải pháp ngăn chặn, hạn chế nguồn ô nhiễm lan rộng ra môi trường. Phương án khắc phụ môi trường sau sự cố.

 Nhóm 3️⃣

◾Các hóa chất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất. Nhận biết tên hóa chất, tính chất nguy hiểm, phân loại và ghi nhãn hóa chất, phiếu an toàn hóa chất.

◾ Các nguy cơ gây mất an toàn hóa chất trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng các loại hóa chất.

◾ Quy tình sản xuất, kinh doanh, bảo quản và sử dụng hóa chất phù hợp với vị trí làm việc. Quy định về an toàn hóa chất.

◾ Các quy trình ứng phó sự cố hóa chất. Sử dụng các phương tiện cứu hộ xử lý sự cố cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất. Sơ cứu người bị nan trong sự cố hóa chất. Sử dụng, bảo quản, kiểm tra trang thiết bị an toàn, phương tiện, trang thiết bị bảo vệ cá nhân để ứng phó sự cố hóa chất. Quy tình, sơ đồ liên lạc thông báo khi gặp sự cố. Ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trường. Xử lý, thu gom hóa chất bị tràn đổ, khắc phục môi trường sau sự cố hóa chất.

Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn Crs Vina
Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn Crs Vina

THỜI GIAN QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI TỪNG NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHI THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO HÓA CHẤT THEO NĐ 113 TẠI LONG AN

 

🕐 Nhóm 1: tối thiểu 8 giờ, kể cả thời gian kiểm tra

🕐 Nhóm 2: tối thiểu là 12 giờ bao gồm cả thời gian kiểm tra

🕐 Nhóm 3: đạt tối thiểu là 16 giờ tính luôn thời gian kiểm tra.

Các nhóm đối tượng tham gia đào tạo an toàn hóa chất định kỳ 02 năm 1 lần.

 

ĐÁNH GIÁ VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ ĐÀO TẠO AN TOÀN HÓA CHẤT

 

✅ Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất hoặc các tổ chức đào tạo an toàn hóa chất chịu trách nhiệm kiểm tra để đánh giá kết quả huấn luyện đào tạo an toàn hóa chất.

✅ Nội dung kiểm tra phù hợp với nội dung huấn luyện. Thời gian kiểm tra tối đa là 02 giờ. Bài kiểm tra đạt yêu cầu là phải đạt điểm trung bình trở lên.

✅ Trong vòng 15 ngày từ ngày kết thúc lớp đào tạo an toàn hóa chất theo NĐ 113 tại Long An và kiểm tra kết quả. Tổ chức, cá nhân đơn vị tổ chức huân luyện đào tạo, kiểm tra ban hành quyết định công nhận kết quả kiểm tra đào tạo an toàn hóa chất.

✅ Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ đầy đủ quy định tại Khoản 4 Điều 32 trong thời gian 03 năm và xuất trình khi cơ quan quản lý Nhà nước yêu cầu.

✅ Quý khách cần tư vấn hoặc những biểu mẫu liên quan đến an toàn hóa chất. Vui lòng liên hệ:

lien he tu van

Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985 (Mrs.Lan Anh)

 

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA 

Địa chỉ: Số 331/70/92 Phan Huy Ích, phường 14, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Miền Bắc: Số 172 đường Ngô Quyền, P.Kinh Bắc, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Giang: Thôn An Phong, xã Tân Tiến, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Email: lananhcrsvina@gmail.com

Website: https://daotaoantoan.org/

 

5/5 - (1 bình chọn)

About Anh Ngô Thị

Avatar of Anh Ngô Thị

Check Also

Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường

Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường

Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường1 Kế hoạch ứng phó sự cố môi …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo

0984886985