Home / Dịch vụ / Tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Vũng Tàu

Tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Vũng Tàu

Ngày nay, việc sử dụng hóa chất trong sản xuất ngày càng nhiều, sự cần thiết của hóa chất trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực là không thể thiếu. Tuy nhiên, với đặc điểm phản ứng của hóa chất, phạm vi phát tán khi có sự cố là rất rộng, hậu quả khó lường. Do đó việc chủ động phòng ngừa, ứng phó là giải pháp chính, giúp bảo vệ tài sản của chính doanh nghiệp, bảo vệ con người, môi trường sống của cộng đồng và ít tốn kém hơn so với giải quyết sự cố hóa chất nếu xảy ra. Giải pháp hiệu quả và quan trọng nhất sẽ là lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất. Công ty CRS VINA là công ty tư vấn môi trường, cung cấp dịch vụ tư vấn lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Vũng Tàu. Hỗ trợ hoàn thành hồ sơ và tư vấn pháp lý. Hotline tư vấn 0903.980.538

 

Đối tượng lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Đối tượng cần lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Vũng Tàu là nhưng chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định 113/2017 (Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất có ít nhất 01 hóa chất thuộc Phụ lục IV kèm theo Nghị định 113/2017 với khối lượng tồn trữ lớn nhất tại một thời điểm lớn hơn hoặc bằng ngưỡng khối lượng quy định tại Phụ lục này phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với tất cả các hóa chất nguy hiểm mà dự án có hoạt động và trình bộ quản lý ngành, lĩnh vực thẩm định, phê duyệt trước khi chính thức đưa dự án vào hoạt động) phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trước khi dự án chính thức đưa vào hoạt động.

– Chủ đầu tư ra quyết định ban hành Biện pháp và xuất trình các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Đối với các đơn vị hoạt động hóa chất, phải có trách nhiệm chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về công tác an toàn trong sản xuất – kinh doanh và sử dụng hóa chất nguy hiểm.

Các doanh nghiệp, cơ sở tại Vũng Tàuphải xây dựng kế hoạch, lập biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất phù hợp với quy mô, điều kiện sản xuất và đặc tính của hóa chất, đồng thời đảm bảo có đủ các trang thiết bị an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại theo quy định và đảm bảo khả năng ứng phó tại chỗ khi có sự cố hóa chất xảy ra…

Căn cứ pháp luật quy định việc thực hiện Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất:

– Luật Hóa chất, năm 2007.
– Nghị định 26/2011/NĐ-CP ngày 11/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
– Thông tư 20/2013/TT-BCT ngày 05/08/2013 của Bộ Công thương quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.
– Nghị định 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động hoá chất.

Thông tin cần thiết khi thực hiện xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Vũng Tàu

– Quy mô đầu tư: Công suất, diện tích xây dựng, địa điểm xây dựng công trình.

– Công nghệ sản xuất.

– Bản kê khai tên hóa chất, khối lượng, đặc tính lý hóa học, độc tính của mỗi loại hóa chất nguy hiểm là nguyên liệu, hóa chất trung gian và hóa chất thành phẩm.

– Bản mô tả các yêu cầu kỹ thuật về bao gói, bảo quản và vận chuyển của mỗi loại hóa chất nguy hiểm, bao gồm:

+ Các loại bao bì, bồn, thùng chứa hóa chất nguy hiểm dự kiến sử dụng trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển, vật liệu chế tạo và lượng chứa lớn nhất của từng loại.

+ Yêu cầu về tiêu chuẩn thiết kế, chế tạo, điều kiện về cơ sở thiết kế chế tạo. Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài phải ghi rõ tên tiêu chuẩn và tên tổ chức ban hành.

+ Các điều kiện bảo quản về nhiệt độ, áp suất; yêu cầu phòng chống va đập, chống sét, chống tĩnh điện.

– Bản đồ vị trí khu đất đặt dự án, cơ sở hóa chất.

– Bản đồ mô tả các vị trí lưu trữ, bảo quản hóa chất dự kiến trong mặt bằng cơ sở sản xuất và trạng thái bảo quản (ngầm, nửa ngầm, trên mặt đất).

– Sơ đồ mặt bằng bố trí thiết bị và sơ đồ dây chuyền công nghệ, khối lượng hóa chất nguy hiểm tại các thiết bị sản xuất chính, thiết bị chứa trung gian.

Hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị khi thực hiện xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Vũng Tàu

– Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh chi nhánh.

– Hợp đồng thuê đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu xây dựng, Giấy phép xây dựng (nếu có).

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC hoặc Giấy chứng nhận thẩm duyệt và nghiệm thu hệ thống PCCC.

– Phương án chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Biên bản kiểm tra PCCC định kỳ.

– Biên bản kiểm tra điện trở cột thu lôi chống sét đánh thẳng (gần nhất).

– Giấy phép đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm của xe chở hàng do PCCC cấp, hợp đồng thuê xe.

– Quyết định phê duyệt Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc Đề án BVMT hoặc Cam kết BVMT hoặc Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn về môi trường.

– Sổ đăng ký chủ nguồn thải nguy hại.

– Hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại.

– Sơ đồ vị trí, Sơ đồ mặt bằng tổng thể.

– Sơ đồ mặt bằng.

– Sơ đồ thoát hiểm.

– Nội quy lưu trữ, xuất nhập hàng hoá.

– Phiếu an toàn hóa chất.

– Danh sách nhân viên tham gia tổ biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất của các nhân viên này đã tham gia lớp tập huấn an toàn hoá chất do Sở Công thương tổ chức hoặc chứng chỉ nghiệp vụ an toàn hóa chất – photo chứng chỉ).

 

Các bước tư vấn – thực hiện lập biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

+ Bước 1: CRS VINA tư vấn và hỗ trợ tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

+ Bước 2: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì trong vòng 02 (hai) ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu tổ chức cá nhân bổ sung hồ sơ.

+ Bước 3: Sở Công Thương tổ chức kiểm tra thực tế tại dự án, cơ sở hóa chất. Xem xét, đánh giá và xác nhận Biện pháp cho tổ chức, cá nhân.

+ Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả theo thời gian hẹn và tổ chức thực hiện theo biện pháp đã được phê duyệt.

Đơn vị tư vấn lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Vũng Tàu.

CRS VINA đơn vị chuyên về tư vấn lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Vũng Tàu

Là công ty tư vấn môi trường, CRS VINA cung cấp các dịch vụ quan trắc môi trường, huấn luyện an toàn lao động,… đặc biệt là hướng dẫn tư vấn lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Vũng Tàu cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Chúng tôi cam kết đem đến chất lượng dịch vụ tốt nhất:

– Thời gian thực hiện nhanh chóng

– Đội ngũ chuyên viên, tư vấn viên chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm và nắm vững chuyên môn về hóa chất, tư vấn thực hiện đúng theo quy định

– Chi phí thực hiện linh động theo tình hình của doanh nghiệp, tại Vũng Tàu chúng tôi có trụ sở và đội ngũ nhân viên chuyên môn cao nên thuận tiện hỗ trợ chi phí thực hiện cho đơn vị.

– Có văn phòng chi nhánh tại các tỉnh thành trên toàn quốc. Các doanh nghiệp ở địa phương khác có thể liên hệ CRS VINA để được tư vấn. 

– Hỗ trợ các mẫu báo cáo mới nhất cho các dịch vụ sau.

 

CÔNG TY TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

📞 Hotline: 0903.980.5380984.886.985

🌐 Website: https://daotaoantoan.org/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

✔️ Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

5/5 - (1 bình chọn)

About Anh Ngô Thị

Avatar of Anh Ngô Thị

Check Also

Tư vấn tuân thủ quy định pháp luật môi trường

Tư vấn tuân thủ quy định pháp luật môi trường

Tư vấn tuân thủ quy định pháp luật môi trường1 Tuân thủ quy định pháp …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo

0984886985