Home / Dịch vụ

Dịch vụ

FSSC 22000 là gì?

FSSC 22000 là một cơ chế chứng nhận của Hiệp hội Chứng nhận An toàn Thực phẩm đối với các đơn vị sản xuất và chế biến thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm.     FSSC 22000 cung cấp các giải pháp nhằm đảm bảo an …

Read More »

ĐTM là gì?

ĐTM là gì? ĐTM là từ viết tắt của Đánh giá tác động môi trường. Là một trong những hồ sơ môi trường cần thiết với mỗi doanh nghiệp. Vậy đánh giá tác động môi trường là gì? Tại sao cần đánh giá tác động môi trường? Đánh giá tác …

Read More »

Công ty tư vấn ISO tại TP HCM

Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý ISO vào doanh nghiệp là hết sức quan trọng vì nó sẽ mang lại những tác dụng to lớn cho doanh nghiệp. Chứng nhận ISO không chỉ là chứng chỉ mà còn là công cụ quản lý và góp phần nâng …

Read More »

Tổ chức chứng nhận ISO tại Việt Nam

Tổ chức chứng nhận ISO tại Việt Nam Việc xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn quản lý quốc tế đối với các tổ chức, doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực kinh doanh, sản xuất, dịch vụ,….gần như là điều kiện cần cho mỗi doanh nghiệp hiện …

Read More »

Chứng nhận HACCP là gì?

Chứng nhận HACCP là gì? Chứng nhận HACCP là một hệ thống công nhận rằng một doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm đã phát triển, lập tài liệu và thực hiện các hệ thống và thủ tục phù hợp với tiêu chuẩn HACCP.   HACCP là viết tắt của Hazard …

Read More »

ISO 17025 là gì?

ISO 17025 là gì? ISO 17025 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu mà các phòng thử nghiệm phải đáp ứng nếu muốn chứng minh rằng phòng thử …

Read More »