Home / Dịch vụ

Dịch vụ

Hướng dẫn bố trí lực lượng PCCC cơ sở

Việc đảm bảo an toàn Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của toàn dân, toàn quân. Hiện nay các sự cố cháy nổ diễn ra có thể thấy việc đáp ứng các yêu cầu về an toàn về phòng cháy và chữa cháy tại các cơ sở, đơn …

Read More »

Huấn luyện chuyên môn y tế lao động Nhóm 5

Thông tư 29/2021/TT-BYT ban hành ngày 24/12/2021 có hiệu lực thi hành ngày 06 tháng 02 năm 2022, Quy định rõ về huấn luyện chuyên môn y tế lao động nhóm 5,hướng dẫn nội dung, chương trình, tài liệu, thời gian đào tạo và việc quản lý đào tạo cấp …

Read More »

Xin chứng chỉ PCCC cho doanh nghiệp

Chứng chỉ PCCC cho doanh nghiệp là một trong những giấy tờ quan trọng phải có khi doanh nghiệp bắt đầu kinh doanh, hoạt động. Vậy những hồ sơ cần chuẩn bị khi xin chứng chỉ PCCC cho doanh nghiệp như thế nào? Những điều kiện để doanh nghiệp được …

Read More »
Chat Zalo

0984886985