Home / Dịch vụ

Dịch vụ

Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tại Công ty BAIKSAN Bình Dương

Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tại Công ty Baiksan Bình Dương

Với kinh nghiệm và năng lực về các khóa đào tạo an toàn hóa chất theo nghị định 44/2016 và huấn luyện an toàn hóa chất theo Nghị định 113/2017, Trung tâm đào tạo và chứng nhận Crs Vina đã được sự tin tưởng của rất nhiều các đơn vị …

Read More »

Quy định về đăng ký mã vạch

Theo quy định về đăng ký mã vạch thì mã số là một dãy các chữ số dùng để phân định vật phẩm, địa điểm, tổ chức sản xuất kinh doanh. Còn mã vạch là một dãy các vạch thẫm song song và các khoảng trống xen kẽ để thể …

Read More »