Home / Dịch vụ

Dịch vụ

Phân biệt báo cáo quan trắc môi trường và báo cáo quan trắc môi trường lao động

Phân biệt báo cáo quan trắc môi trường và báo cáo quan trắc môi trường lao động Hiện nay việc bảo vệ môi trường là cần thiết và bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp, cơ sở, nhà máy, thậm chí là tại mỗi gia đình. Tại các …

Read More »

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KÌ

Môi trường sống hiện nay ở nước ta đang bị đe dọa bởi nhiều tác động từ con người. Chủ yếu là từ hoạt động sản xuất của con người có phát sinh chất thải ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Chính vì thế để đảm bảo môi trường …

Read More »