Home / Dịch vụ / Quan Trắc Môi Trường Lao Động / Nguyên tắc thực hiện quan trắc môi trường lao động

Nguyên tắc thực hiện quan trắc môi trường lao động

Môi trường lao động luôn tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm, nguy hại ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và dẫn đến nhiều tai nạn không mong muốn. Vậy nên, để đảm bảo mang đến có người lao động không gian làm việc tốt nhất, giảm thiểu tối đa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải thực hiện quan trắc môi trường lao động và thực hiện định kỳ. Là việc cần thiết và bắt buộc nhằm phát hiện sớm các nguy cơ, yếu tố nguy hại. Để từ đó kịp thời có biện pháp kiểm soát, khắc phục nhằm phòng tránh tai nạn và các bệnh nghề nghiệp.

Việc thực hiện quan trắc môi trường lao động tại cơ sở lao động một mặt giúp kiểm soát các yếu tố nguy hại, bảo vệ sức khỏe người lao động. Bên cạnh đó, kết quả quan trắc đánh giá được mức độ tiếp xúc, là cơ sở để thực hiện chế độ phụ cấp độc hại cho nhân viên theo từng đặc thù công việc. Vậy nên, quan trắc môi trường lao động cần phải thực hiện đúng nguyên tắc, theo kế hoạch đã xây dựng và đúng quy trình theo quy định của pháp luật.

nguyen tac quan trac moi truong lao dong FILEminimizer

 

Nguyên tắc thực hiện quan trắc môi trường lao động như thế nào?

Nguyên tắc thực hiện quan trắc môi trường lao động được quy đinh tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP ban hành ngày 15/05/2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2017. Cụ thể như sau:

Điều 35: Nguyên tắc thực hiện quan trắc môi trường lao động

1) Thực hiện quan trắc đầy đủ các yếu tố có hại được liệt kê trong Hồ sơ vệ sinh lao động do cơ sở lao động lập.

Đối với những nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hai, nguy hiểm. Khi quan trắc môi trường phải thực hiện đánh giá gánh nặng lao động và một số chỉ tiêu tâm sinh lý lao động Ec-go-no-my quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định này.

2) Quan trắc môi trường lao động thực hiện theo đúng kế hoạch đã lập giữa cơ sở lao động và tổ chức đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động.

3) Quan trắc môi trường lao động bảo đảm bảo như sau:

 • Thực hiện trong thời gian cơ sở lao động đang tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Lấy mẫu theo phương pháp lấy mẫu cá nhân và vị trí lấy mẫu được đặt tại vùng có khả năng ảnh hưởng đến người lao động.
 • Đối với quan trắc môi trường lao động bằng phương pháp phát hiện nhanh. Khi kết quả có nghi ngờ, tổ chức quan trắc môi trường lao động lấy mẫu, phân tích bằng phương pháp phù hợp tại phòng xét nghiệm đủ tiêu chuẩn.

4) Yếu tố có hại cần quan trắc, đánh giá được bổ sung cập nhật trong Hồ sơ vệ sinh lao động trong các trường hợp sau:

 • Có thay đổi về quy trình công nghệ, quy trình sản xuất hoặc khu thực hiện cải tao, nâng cấp cơ sở lao động mà có nguy cơ phát sinh yếu tố nguy hại mới đối với sức khỏe người lao động.
 • Tổ chức quan trắc môi trường lao động đề xuất bổ sung khi thực hiện quan trắc môi trường lao động.
 • Theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

5) Tổ chức thực hiện quan trắc môi trường lao động được thanh toán chi phí quan trắc môi trường lao động. Đánh giá tiếp xúc nghề nghiệp, báo cáo và phí quản lý do người sử dụng lao động chi trả theo quy định của pháp luật.

6) Tổ chức quan trắc môi trường lao động báo cáo Bộ Y tế hoặc Sở Y tế về yếu tố có hại mới được phát hiện, phát sinh tại cơ sở lao động mà chưa có quy định về giới hạn cho phép.

 

Căn cứ xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường lao động

Căn cứ vào Hồ sơ vệ sinh lao động của cơ sở lao động, quy trình sản xuất kinh doanh và số lượng người lao động làm việc tại bộ phận có yếu tố có hại để xác định số lượng yếu tố có hại cần quan trắc, số lượng mẫu cần lấy và vị trí lấy mẫu đối với mỗi yếu tố có hại.

Số người lao động làm nghề, công việc năng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt năng nhọc, độc hại, nguy hiểm tại cơ sở lao động.

Các yếu tố vi sinh vật, dị nguyên, yếu tố gây dị ứng, ung thư và các yếu tố có hại khác có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động mà chưa được xác định trong Hồ sơ vệ sinh lao động.

 

Quy trình quan trắc môi trường lao động.

 • Căn cứ kế hoạch xây dựng và áp dụng nguyên tắc quan trắc môi trường lao động. Tổ chức thực hiện quan trắc môi trường lao động cần thực hiện theo đúng quy trình:
 • Trước khi thực hiện quan trắc môi trường lao động, tổ chức quan trắc môi trường lao động phải đảm bảo máy móc, thiết bị phục vụ quan trắc môi trường lao động được hiệu chuẩn, hiệu chỉnh theo đúng quy định của pháp luật.
 • Thực hiện đúng và đầy đủ quy trình quan trắc môi trường lao động đã cam kết với cơ sở lao động.
 • Thông báo kết quả quan trắc môi trường lao động một cách trung thực, chính xác cho người sử dụng lao động.
 • Trường hợp kết quả quan trắc môi trường lao động không đảm bảo, cơ sở lao động phải thực hiện các việc sau:
 • Triển khai biện pháp cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu yếu tố có hại và phòng chống bệnh nghề nghiệp.
 • Tổ chức khám sức khỏe thường xuyên để phát hiện sớm các bệnh nghề nghiệp và bệnh liên quan đến nghề nghiệp cho người lao động ở các vị trí có môi trường lao động không đảm bảo.
 • Bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động theo quy định của Pháp luật về lao động.

Kết quả quan trắc môi trường lao động được quản lý và lưu trữ theo mẫu quy định tại Nghị định này. Cụ thể là kết quả môi trường lao động lập theo Mẫu 04 Phụ lục III và được lập thành 02 bản.

 

Trải quan gần 10 năm hoạt động trong lĩnh vực an toàn lao động và quan trắc môi trường lao động với các hoạt động như tư vấn, khảo sát, đo đạc, lấy mẫu phân tích, báo cáo quan trắc môi trường lao động và đề xuất các giải pháp cải thiện, khắc phục. CRS VINA  đã thực hiện quan trắc môi trường cho hầu hết các ngành nghề sản xuất, kinh doanh cho nhiều tổ chức, cơ sở trên toàn quốc.

 

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ quan trắc môi trường lao động hoặc cần tư vấn thêm. Vui lòng liên hệ:  

PHÒNG AN TOÀN VÀ QUAN TRẮC AN TOÀN CRS VINA 

5/5 - (1 bình chọn)

About Anh Ngô Thị

Avatar of Anh Ngô Thị

Check Also

Quy chuan Viet Nam

22/2016/TT-BYT – Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng

22/2016/TT-BYT – Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng1 I. QUY …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo

0984886985