Home / Dịch vụ / Huấn Luyện An Toàn Vệ Sinh Lao Động / Quy định diễn tập ứng phó sự cố hoá chất

Quy định diễn tập ứng phó sự cố hoá chất

Trong khi các vụ việc liên quan đến hóa chất đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là tại các khu công nghiệp với nhiều doanh nghiệp chuyên sản xuất, sử dụng và kinh doanh hóa chất, nguy cơ gặp các tình huống nguy hiểm, sự cố hoá chất cũng tăng cao. Những tình huống này có thể là rò rỉ chất độc, cháy nổ hoặc ô nhiễm không khí bằng các khí độc. Khi xảy ra những sự cố như vậy, quy mô của chúng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản và tính mạng con người, do đó, việc thực hiện các diễn tập ứng phó sự cố hoá chất trở nên cực kỳ quan trọng để đề phòng và đối phó với những tình huống xấu trong việc sử dụng hóa chất. Quy định diễn tập ứng phó sự cố hoá chất được quy định tại Nghị định 113/2017/NĐ-CP và Nghị định 82/2022/NĐ-CP.

Căn cứ pháp luật quy định diễn tập ứng phó sự cố hoá chất

Luật Hoá chất số 06/2007/QH12

Nghị định số 113/2017/NĐ-CP

Nghị định số 104/2009/NĐ-CP

Nghị định 42/2020/NĐ-CP quy định về Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm hằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hoá nguy hiểm trên đường thuỷ nội bộ.

Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy chữa cháy

Thông tư 149/2020/TT-BCA hướng dẫn Luật Phòng cháy chữa cháy, Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị định 136/2020/NĐ của Chính Phủ.

Thông tư 32/2017/TT-BCT quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP

Nghị định 82/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 113/2017/NĐ-CP.

Diễn tập ứng phó sự cố hoá chất là gì?

Diễn tập ứng phó sự cố hoá chất là một hoạt động mô phỏng tình huống sự cố hoá chất nhằm kiểm tra và đánh giá khả năng ứng phó của nhân viên trong trường hợp xảy ra sự cố thực tế. Đây là một phần quan trọng của quá trình đào tạo và chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp.

Quy định về đối tượng tham gia diễn tập phương án ứng phó sự cố hoá chất

Những người cần tham gia diễn tập ứng phó sự cố hoá chất gồm:

– Ban Chỉ huy Ứng phó sự cố hoá chất cơ sở.

– Thành viên đội Phòng cháy chữa cháy.

– Thành viên đội Y tế.

– Thành viên đội Ứng phó sự cố hoá chất.

– Nhà thầu liên quan.

– Các cơ quan, đơn vị liên quan.

– Các đối tượng khác có nhu cầu.

Kịch bản diễn tập ứng phó sự cố hóa chất

Vì sao phải diễn tập ứng phó sự cố hoá chất?

Việc diễn tập ứng phó sự cố hóa chất đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực hoá chất luôn tự chủ và sẵn sàng đối mặt với các tình huống có thể xảy ra trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, việc này cũng nâng cao mức độ an toàn trong công tác quản lý hoá chất tại các đơn vị, với việc thường xuyên đánh giá và định rõ rủi ro, chuẩn bị vật tư và trang thiết bị đầy đủ, và có nhân sự có kinh nghiệm tham gia vào quá trình ứng phó, thông qua việc luyện tập đều đặn.

Từ đó, cả người và tài sản của doanh nghiệp được bảo vệ một cách tốt nhất, đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Quy định về diễn tập ứng phó sự cố hoá chất

– Khảo sát, điều tra, đánh giá thực địa tại cơ sở có nguy cơ sự cố hoá chất.

– Khảo sát, thu thập thông tin tại địa phương, khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi sự cố hoá chất.

– Giả định các tình huống sự cố hoá chất có thể xảy ra tuỳ theo đặc thù ngành và hoạt động của từng cơ sở.

– Xây dựng tổ chức lực lượng, nguồn lực ứng phó sự cố hoá chất trong và ngoài cơ sở theo tình huống sự cố cụ thể.

– Xây dựng phương án chi tiết từ tạo giả, phân công nhiệm vụ, thông báo báo động, huy động lực lượng, phối hợp triển khai ứng phó, thu dọn hiện trường, báo cáo và rút kinh nghiệm.

– Đề xuất phương án đảm bảo năng lực phòng ngừa, ứng phó sự cố sau khi huấn luyện, diễn tập.

Theo quy định, buổi diễn tập cần được chứng kiến bởi đại diện cơ quan quản lý chuyên ngành trung ương hoặc địa phương. Điều này đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của quá trình diễn tập và mức độ chuẩn bị của Công ty. Các cơ quan quản lý chuyên ngành có trách nhiệm kiểm tra và đánh giá quá trình diễn tập để đảm bảo tuân thủ quy định và áp dụng các biện pháp an toàn và phòng ngừa hiệu quả.

Các bước thực hiện diễn tập phương án ứng phó sự cố hoá chất

⭐ Hướng dẫn và giới thiệu buổi diễn tập

Trước khi bắt đầu diễn tập, người chỉ huy hoặc người điều phối sẽ cung cấp hướng dẫn và giới thiệu về mục tiêu và kịch bản diễn tập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất. Điều này giúp tất cả mọi người hiểu rõ nhiệm vụ và kỳ vọng trong buổi tập.

⭐ Tạo tình huống sự cố hoá chất

Trong bước này, người chỉ huy sẽ tạo ra tình huống sự cố hoá chất theo kịch bản đã được xác định trước. Các yếu tố như mức độ nguy hiểm, quy mô sự cố, và tác động lên môi trường sẽ được mô phỏng để đảm bảo tính thực tế. Người chỉ huy có thể sử dụng các phương tiện hỗ trợ như máy móc, thiết bị giả lập, hoặc các tài liệu tham khảo để tăng tính chân thực của tình huống.

⭐ Xây dựng tổ chức lực lượng

Xây dựng tổ chức lực lượng, nguồn lực ứng phó sự cố hoá chất trong và ngoài cơ sở là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo sự chuẩn bị và phản ứng hiệu quả trong trường hợp xảy ra sự cố.

⭐ Xây dựng phương án chi tiết

Xây dựng một kế hoạch chi tiết bao gồm tạo giả, phân công nhiệm vụ, thông báo báo động, huy động lực lượng, phối hợp triển khai ứng phó, thu dọn hiện trường, báo cáo và rút kinh nghiệm.

Tổ chức diễn tập

Sau khi kịch bản được xây dựng, bạn cần tổ chức diễn tập. Điều này bao gồm việc thông báo cho toàn bộ nhân viên và chuẩn bị các phương tiện, thiết bị, và vật liệu cần thiết. Trong quá trình diễn tập, đảm bảo rằng mọi người thực hiện đúng quy trình ứng phó, tuân thủ các quy định an toàn và sử dụng đúng thiết bị bảo hộ. Tạo điều kiện cho mọi người tham gia tích cực, đóng góp ý kiến và học hỏi từ kinh nghiệm của nhau.

⭐ Đánh giá và xử lý sự cố

Trong quá trình diễn tập, các nhân viên sẽ phải đánh giá và xử lý sự cố hoá chất theo kế hoạch và quy trình đã được đào tạo. Điều này bao gồm việc đưa ra quyết định, triển khai biện pháp ứng phó, và tương tác với các đồng nghiệp để giải quyết sự cố một cách hiệu quả. Người chỉ huy có trách nhiệm theo dõi và đánh giá khả năng ứng phó của từng nhân viên để cung cấp phản hồi và sửa đổi nếu cần thiết.

⭐ Phân tích và rút kinh nghiệm sau diễn tập

Sau khi hoàn thành diễn tập, quan trọng là đánh giá và cải thiện quy trình ứng phó. Điều này có thể bao gồm việc đánh giá hiệu quả của diễn tập, nhận xét từ các thành viên tham gia và sửa đổi kế hoạch ứng phó dựa trên những học được từ diễn tập. Quá trình đánh giá và cải thiện này giúp nâng cao khả năng ứng phó của doanh nghiệp và đảm bảo rằng mọi người luôn sẵn sàng đối mặt với sự cố hoá chất. Tất cả các bên tham gia sẽ tham gia vào quá trình này để đánh giá hiệu quả của diễn tập, nhận xét về những điểm mạnh và điểm yếu, và đề xuất cải tiến cho tương lai. Kinh nghiệm và bài học từ buổi diễn tập sẽ được áp dụng vào công việc thực tế để cải thiện sự chuẩn bị và ứng phó trong tương lai.

Quy định về tần suất diễn tập phương án ứng phó sự cố hoá chất

Hằng năm, các cơ sở hoá chất phải tổ chức diễn tập phương án ứng phó sự cố hoá chất đã được xây dựng trong Kế hoạch ứng phó sự cố hoá chấtDiễn tập ứng phó sự cố hoá chất theo Nghị định 82/2022/NĐ-CP

Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ban hành ngày 9/10/2017 bởi Chính phủ chưa quy định về việc diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cho các cơ sở hóa chất. Do đó, nhiều cơ sở hóa chất đã xây dựng biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất nhưng không tổ chức diễn tập. Khi xảy ra sự cố hóa chất, những cơ sở này thường gặp khó khăn trong việc ứng phó kịp thời, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là đối với những loại hóa chất nguy hiểm như NH3, Cl2, HF, HCl, Xyanua, Metanol, nằm trong danh mục hóa chất yêu cầu xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất theo quy định tại Phụ lục IV của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP.

Để khắc phục những hạn chế này, Nghị định số 82/2022/NĐ-CP đã bổ sung quy định mới. Theo đó, hàng năm, các cơ sở hóa chất phải tổ chức diễn tập phương án ứng phó sự cố hóa chất đã được xây dựng trong biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất. Trong trường hợp cơ sở hóa chất lưu trữ các hóa chất thuộc danh mục nguy hiểm yêu cầu xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất nhưng dưới ngưỡng quy định tại Phụ lục IV của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP, diễn tập phải có sự chứng kiến hoặc chỉ đạo từ đại diện cơ quan quản lý chuyên ngành địa phương.

Công ty Tư vấn Môi trường và Chứng nhận CRS VINA đã và đang thực hiện tư vấn xây dựng kịch bản diễn tập ứng phó sự cố hoá chất cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh, sử dụng hoá chất trên địa bàn toàn quốc.

Quý khách có nhu cầu cần tư vấn, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://daotaoantoan.org/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

Văn Phòng Giao Dịch tại TP HCM: Số 33H6, DN10, P.Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

5/5 - (2 bình chọn)

About Anh Ngô Thị

Avatar of Anh Ngô Thị

Check Also

Tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất tại Thái Bình (3)

Tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất tại Thái Bình

Tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất tại Thái Bình1 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo

0984886985