Home / Huấn luyện sơ cấp cứu / Bản tin tổng hợp (page 2)

Bản tin tổng hợp

Giấy phép xả thải vào nguồn nước

Giấy phép xả thải vào nguồn nước ☸️ Giấy phép xả thải vào nguồn nước là gì? Giấy phép xả thải vào nguồn nước là quá trình phân tích, đánh giá, ảnh hưởng nước thải đến môi trường nước (chính là nguồn tiếp nhận). Từ đó, có thể đề ra …

Read More »

Quy trình kiểm tra chất lượng và chứng nhận hợp quy sản phẩm theo TT 22/2018/BLĐTBXH

 Quy trình kiểm tra chất lượng và chứng nhận hợp quy sản phẩm theo TT 22/2018/BLĐTBXH   Căn cứ kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu và chứng nhận hợp quy 📍  Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều lệ của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 …

Read More »

Báo cáo hoàn thành đánh giá tác động môi trường ĐTM

Báo cáo hoàn thành đánh giá tác động môi trường ĐTM 📍 Báo cáo hoàn thành đánh giá tác động môi trường ĐTM là gì? Báo cáo hoàn thành đánh giá tác động môi trường được hiểu như là hồ sơ thông báo, báo cáo kết quả thực hiện các …

Read More »