Home / Dịch vụ / Huấn Luyện An Toàn Vệ Sinh Lao Động / Đơn vị huấn luyện an toàn tại Thái Bình

Đơn vị huấn luyện an toàn tại Thái Bình

An toàn lao động là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động.

Vệ sinh lao động là giải pháp phòng, chống tác động của yếu tố có hại gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe cho con người trong quá trình lao động.

Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động là bắt buộc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, người lao động phải được huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động trước khi bố trí công việc.

Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực An toàn – Môi Trường – PCCC, Crs Vina luôn đề cao những giá trị dịch vụ, không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ, là đơn vị huấn luyện an toàn tại Thái Bình có văn phòng tại Thành Phố Thái Bình, Crs Vina vinh dự là đơn vị được tổ chức các khóa huấn luyện an toàn lao động tại Thành Phố Thái Bình, Huyện Đông Hưng, Huyện Hưng Hà, Huyện Kiến Xương, Huyện Thái Thụy, Huyện Tiền Hải, Huyện Vũ Thư…

HOTLINE: 0984 88 985 Hoặc Email: moitruongcrsvina@gmail.com

⚜️ DỊCH VỤ HỖ TRỢ CRS VINA

👉 Huấn luyện an toàn hóa chất theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP & Nghị định 82/2022/NĐ-CP;
👉 Huấn luyện sơ cấp cứu 

👉 Huấn luyện An toàn điện Thông Tư 05/2021/TT-BCT;
👉 Kiểm định an toàn các thiết bị máy móc;
👉 Nhận diện và đánh giá rủi ro an toàn lao động;
👉 Huấn luyện PCCC&CNCH;
👉 Đánh giá phân loại lao động theo điều kiện lao động Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH

👉 Quan trắc môi trường lao động

Don vi huan luyen an toan tai Thai Binh scaled

Quy định về huấn luyện an toàn lao động

Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động đã được quy định tại các văn bản Luật, Nghị định, thông tư liên quan nhằm nâng cao ý thức về an toàn trong lao động, đồng thời siết chặt công tác quản lý, là đơn vị huấn luyện an toàn tại Thái Bình, Crs Vina mong muốn là cánh tay nối dài đưa tới những thông tin Quy định về huấn luyện an toàn lao động tới Qúy Công ty, doanh nghiệp, cũng như các cá nhân, người lao động tại Thái Bình.

Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ban hành ngày 25 tháng 6 năm 2015 

◾ Nghị định 44/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2016.

◾ Nghị định 39/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động ban hàng ngày 15 tháng 05 năm 2016

◾ Nghị định 148/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan ban hành 08 tháng 10 năm 2018.

◾ Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

◾ Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.

◾ Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH về Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (có hiệu lực từ ngày 01/3/2020) thay thế thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Bổ sung thêm danh mục Các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động lên 45 loại.

◾  Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH về Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Theo đó, ban hành 32 nhóm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ

◾ Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ban hành kèm theo Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Phân loại lao động Thông tư 29/2021

Quy định các nhóm huấn luyện an toàn lao động

🔹 Nhóm 1: Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Khoản này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

🔹 Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

🔹 Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

🔹 Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm 1,2,3,5,6 quy định tại khoản này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

🔹 Nhóm 5: Người làm công tác y tế.

Người làm công tác y tế ở cơ sở đáp ứng đủ các Điều kiện sau đây:

– Có trình độ chuyên môn y tế bao gồm: bác sỹ, bác sỹ y tế dự phòng, cử nhân Điều dưỡng, y sỹ, Điều dưỡng trung học, hộ sinh viên;

– Có chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động.

🔹 Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.”

– Mỗi tổ sản xuất trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có ít nhất một an toàn, vệ sinh viên kiêm nhiệm trong giờ làm việc. Người sử dụng lao động ra quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên sau khi thống nhất ý kiến với Ban chấp hành công đoàn cơ sở nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh đã thành lập Ban chấp hành công đoàn cơ sở.

– An toàn, vệ sinh viên là người lao động trực tiếp, am hiểu chuyên môn và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động và được người lao động trong tổ bầu ra.

– An toàn, vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của Ban chấp hành công đoàn cơ sở, trên cơ sở quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; phối hợp về chuyên môn, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác y tế hoặc bộ phận y tế tại cơ sở.

huan luyen an toan lao dong

Quy định về thời gian huấn luyện an toàn lao động

⚜️ Thời gian huấn luyện lần đầu tối thiểu được quy định như sau:

⚜️ Nhóm 1, nhóm 4: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

⚜️ Nhóm 2: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra.

⚜️ Nhóm 3: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

⚜️ Nhóm 5: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra. 

⚜️ Nhóm 6: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

Liên hệ đăng ký khoá học

◾ Có rất nhiều trung tâm huấn luyện an toàn trên khắp Việt Nam, và một trong số đó là Trung tâm Huấn luyện an toàn CRS VINA. Đây là một trung tâm đáng tin cậy và uy tín trong lĩnh vực huấn luyện an toàn lao động.

◾ Trung tâm Huấn luyện an toàn hoá chất CRS VINA là đơn vị huấn luyện an toàn tại Thái Bình có văn phòng tại Thái Bình  cung cấp dịch vụ nhanh chóng – Tiết kiệm chi phí, các khóa huấn luyện chất lượng, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu của các cá nhân và tổ chức. 

◾ Trung tâm CRS VINA sở hữu đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và am hiểu sâu về an toàn lao động. Các giảng viên tận tâm, chu đáo và có khả năng truyền đạt kiến thức một cách dễ hiểu và linh hoạt, đảm bảo việc học trở nên thú vị và hiệu quả.

◾ Ngoài ra, CRS VINA không chỉ là đơn vị huấn luyện an toàn tại Thái Bình, đơn vị cung cấp đa lĩnh vực hành đầu về An toàn – Sức khỏe – Môi Trường -PCCC, Chúng Tôi tin tưởng sẽ là đối tác uy tín tin cậy cho các đơn vị, doanh nghiệp công ty đang hoạt động tại Thái Bình.

Bên cạnh đó, khóa học còn sử dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại và tương tác để tăng tính thực tế và sự tham gia của học viên.

CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://daotaoantoan.org/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

✡️ Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

✡️ Văn Phòng Giao Dịch tại TP HCM: Số 33H6, DN10, P.Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

✡️ Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

✡️ Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

✡️ Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

✡️ Văn phòng tại Cà Mau: đường Lý Thường Kiệt, phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

✡️ Văn phòng tại Sơn La: đường Tô Hiệu, tổ 5, phường Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

5/5 - (1 bình chọn)

About Anh Ngô Thị

Avatar of Anh Ngô Thị

Check Also

Tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất tại Thái Bình (3)

Tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất tại Thái Bình

Tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất tại Thái Bình1 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo

0984886985