Home / Huấn luyện sơ cấp cứu (page 5)

Huấn luyện sơ cấp cứu

Quy trình kiểm tra chất lượng và chứng nhận hợp quy sản phẩm theo TT 22/2018/BLĐTBXH

 Quy trình kiểm tra chất lượng và chứng nhận hợp quy sản phẩm theo TT 22/2018/BLĐTBXH   Căn cứ kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu và chứng nhận hợp quy 📍  Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều lệ của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 …

Read More »

Báo cáo hoàn thành đánh giá tác động môi trường ĐTM

Báo cáo hoàn thành đánh giá tác động môi trường ĐTM 📍 Báo cáo hoàn thành đánh giá tác động môi trường ĐTM là gì? Báo cáo hoàn thành đánh giá tác động môi trường được hiểu như là hồ sơ thông báo, báo cáo kết quả thực hiện các …

Read More »

Hồ sơ vệ sinh lao động là gì ?

Hồ sơ vệ sinh lao động là hồ sơ quản lý các yếu tố có hại trong điều kiện và môi trường lao động ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. Đồng thời dựa vào đó thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa …

Read More »

Các phương pháp xử lý nước thải

Các phương pháp xử lý nước thải Nước thải nói chung có chứa nhiều chất ô nhiễm khác nhau, đòi hỏi phải xử lý bằng những phương pháp thích hợp. Các phương pháp xử lý chất thải thường dùng gồm 3 hình thức: ▶️ Phương pháp vật lý ▶️ Phương …

Read More »
Chat Zalo

0984886985