Chuyên Mục

Huấn luyện an toàn lao động làm việc trên cao

Huấn luyện an toàn lao động làm việc trên cao Làm việc trên cao là các công việc được thực hiện bên ngoài hệ thống lan can bảo vệ có độ cao so với mặt sàn, hay mặt đất từ 02m trở lên. Những vị trí làm việc này có …

Read More »

Điểm thay đổi của ISO 9001:2015 so với phiên bản ISO 9001:2008

Điểm thay đổi của ISO 9001:2015 so với phiên bản ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 được tạo thành dựa trên các yêu cầu liên quan đến các khía cạnh của một hệ thống quản lý chất lượng.Về cấu trúc, ISO 9001:2015 có 10 điều khoản tương ứng với chu trình PDCA. Điều khoản 4 …

Read More »

Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để quản lý chất thải nguy hại cũng như bảo vệ môi trường để thực hiện các hoạt động sản xuất mà không bị vi phạm pháp luật. Các doanh nghiệp, cơ sở cần phải đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy …

Read More »
Chat Zalo

0984886985