Chuyên Mục

Tại sao cần đo môi trường lao động

Môi trường lao động là gì? Tại sao phải đo kiểm môi trường lao động? Đo kiểm môi trường có tầm quan trọng như thế nào tới sức khỏe của người lao động? Đây chính là vấn đề cấp thiết và trở thành quy định bắt buộc của Nhà Nước …

Read More »

Tại sao phải huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Tại sao huấn luyện an toàn lao động

Huấn luyện an toàn lao động là gì? Tại sao phải huấn luyện an toàn vệ sinh lao động? Phân loại các nhóm theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP như thế nào? Thời gian huấn luyện an toàn vệ sinh lao động các nhóm bao lâu? Tất cả những câu hỏi của …

Read More »

Đào tạo an toàn hóa chất theo NĐ 113 tại Đồng Nai

Huấn luyện an toàn hóa chất nđ 113 tại đồng nai

Nhằm trang bị kiến thức cơ bản về an toàn, ứng phó sự cố cho người lao động, kinh doanh trong ngành hóa chất. Giúp giảm thiểu các tai nạn lao động và một số sự cố liên quan khi hoạt động trong ngành hóa chất. Căn cứ Nghị định …

Read More »
Chat Zalo

0984886985