Chuyên Mục

Quan trắc môi trường định kỳ

Quan trắc môi trường định kỳ Quan trắc môi trường định kì là hình thức thống kê và đánh giá hệ thống xả thải môi trường để kiểm soát chất lượng xả nước thải, không khí, đất. Với thông tin số liệu quan trắc môi trường một cách rõ ràng …

Read More »

Cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1,2,3 nđ 100/2018

Với những văn bản quy định ban hành thì các cá nhân, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cần đáp ứng được các yêu cầu để được Cấp Chứng chỉ hành nghề xây dựng là rất quan trọng. Vậy quy định để được cấp chứng chỉ hành …

Read More »

Huấn luyện an toàn lao động trong xây dựng

Huấn luyện an toàn trong xây dựng

Đặc thù công việc của nghề xây dựng luôn tìm ẩn những rủi ro, nguy hiểm. Ngành xây dựng có nhiều công việc nặng nhọc, nhiều việc làm thủ công, năng suất lao động thấp, tốn nhiều công sức. Nhiều việc bắt buộc người lao động làm trong tư thế …

Read More »
Chat Zalo

0984886985