Chuyên Mục

Các yếu tố có hại trong lao động

cac yeu to co hai trong lao dong 1

Các yếu tố có hại trong lao động Danh mục các yếu tố có hại trong môi trường lao động tại nơi làm việc được ghi rõ theo Phụ lục I của Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật An toàn, vệ sinh …

Read More »

Giấy phép xả thải vào nguồn nước

ho so xin giay phep xa thai vao nguon nuoc

Giấy phép xả thải vào nguồn nước ☸️ Giấy phép xả thải vào nguồn nước là gì? Giấy phép xả thải vào nguồn nước là quá trình phân tích, đánh giá, ảnh hưởng nước thải đến môi trường nước (chính là nguồn tiếp nhận). Từ đó, có thể đề ra …

Read More »
Chat Zalo

0984886985