Chuyên Mục

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

de an bao ve moi truong chi tiet FILEminimizer

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết 🌳 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là gì? Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là loại hồ sơ thể hiện những tác động môi trường do doanh nghiệp gây ra trong quá trình sản xuất. Trong đó …

Read More »

Báo cáo hoàn thành đánh giá tác động môi trường ĐTM

bao cao hoan thanh danh gia tac dong moi truong dtm

Báo cáo hoàn thành đánh giá tác động môi trường ĐTM 📍 Báo cáo hoàn thành đánh giá tác động môi trường ĐTM là gì? Báo cáo hoàn thành đánh giá tác động môi trường được hiểu như là hồ sơ thông báo, báo cáo kết quả thực hiện các …

Read More »

Hồ sơ vệ sinh lao động là gì ?

ho so ve sinh lao dong FILEminimizer

Hồ sơ vệ sinh lao động là hồ sơ quản lý các yếu tố có hại trong điều kiện và môi trường lao động ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. Đồng thời dựa vào đó thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa …

Read More »
Chat Zalo

0984886985