Chuyên Mục

Quan trắc các chỉ tiêu vi khí hậu

Quan trắc các chỉ tiêu vi khí hậu 🔸 Vi khí hậu tại nơi làm việc làm gì? Vi khí hậu tại nơi làm việc: là điều kiện khí tượng của môi trường nơi làm việc. Gồm sự tác động tổng hợp từ các yếu tố như nhiệt độ, độ …

Read More »

Nguyên tắc thực hiện quan trắc môi trường lao động

Môi trường lao động luôn tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm, nguy hại ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và dẫn đến nhiều tai nạn không mong muốn. Vậy nên, để đảm bảo mang đến có người lao động không gian làm việc tốt nhất, giảm thiểu tối …

Read More »

Đào tạo an toàn hóa chất theo nghị định 113

Đào tạo an toàn hóa chất theo nghị định 113

Đào tạo an toàn hóa chất theo nghị định 113 – Quy định về huấn luyện an toàn hóa chất thuộc quản lý của Bộ Công Thương hay Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội đã không là vấn đề mới với các đơn vị, tổ chức kinh doanh, sử dụng …

Read More »