Chuyên Mục

Huấn luyện sơ cấp cứu tại Đà Nẵng

Sơ cứu bản đầu không chỉ cần thiết với áp dụng trong công việc mà còn giúp chúng ta vận dụng vào cuộc sống hằng ngày, gia đình, cộng đồng. Đã rất nhiều người nghĩ rằng phải ai có chuyên môn bằng cấp về y mới cần tìm hiểu, còn …

Read More »

Trung tâm huấn luyện sơ cấp cứu tphcm

trung tâm huấn luyện sơ cấp cứu tphcm

Những kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu đóng vai trò rất quan trọng đối với sự cố tai nạn của nạn nhân mà chưa có sự hỗ trợ kịp thời từ đội ngũ y tế. Khi có kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, bạn có thể giúp được …

Read More »
Chat Zalo

0984886985