Chuyên Mục

Cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1,2,3 nđ 100/2018

Với những văn bản quy định ban hành thì các cá nhân, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cần đáp ứng được các yêu cầu để được Cấp Chứng chỉ hành nghề xây dựng là rất quan trọng. Vậy quy định để được cấp chứng chỉ hành …

Read More »

Huấn luyện an toàn lao động trong xây dựng

Huấn luyện an toàn trong xây dựng

Đặc thù công việc của nghề xây dựng luôn tìm ẩn những rủi ro, nguy hiểm. Ngành xây dựng có nhiều công việc nặng nhọc, nhiều việc làm thủ công, năng suất lao động thấp, tốn nhiều công sức. Nhiều việc bắt buộc người lao động làm trong tư thế …

Read More »

Nhân viên quan trắc môi trường

Nhân viên quan trắc môi trường

Do nhu cầu phát triển, hiện phòng quan trắc Công ty TNHH DV TV CN Môi Trường Etech Thông báo kế hoạch tuyển dụng Tháng 4/2019 – Tuyển dụng nhân viên quan trắc môi trường 1, Vị trí tuyển: Nhân viên quan trắc môi trường 2. Số lượng: 02 YÊU CẦU: …

Read More »